QUICK-EQUIP.COM

Uniek online veilingsysteem voor kapitaalgoederen

Professionals gaan voor Internet

Amsterdam-Vreeland - Internationaal opererende overslagbedrijven én handelshuizen gaan met potentiële kopers virtueel zaken doen op Internet. In april as. geeft Quick-Equip.com de aftrap voor geautomatiseerde virtuele online prijsonderhandelingen over drijvende kranen, vliegtuigen, pontons, graafmachines, sleepboten én kapitale villa's. De totale waarde van de te veilen objecten in genoemde maand is minimaal 20 miljoen gulden. De transacties zijn inzichtelijk en door iedere 'visitor' te volgen.

H. Noorman directeur business development legt uit: 'Op het Trade Center van Quick-Equip.com bieden honderden internationale bedrijven ruim 10.000 roerende kapitaalgoederen direct aan. Middels onze systematiek, worden vraag en aanbod 'realtime' bij elkaar gebracht waarna elektronisch onderhandeld kan worden. Deze 'onderhandeling' is laagdrempelig. Het biedingsysteem behartigt op een unieke wijze de tegenstrijdige belangen van koper en verkoper. Bij de totstandkoming van een transactie wordt het 'definitieve én bindende bod' zowel contractueel als financieel door de virtuele én beëdigde makelaar afgehandeld. Dat maakt het systeem uniek in de wereld.'

European Bulk Services (EBS dochter van HES Beheer) gaat onder andere kapitale drijvende overslagkranen (in Rotterdam en Uruguay) via Quick-Equip.com veilen. De verwachtingen van EBS zijn hooggespannen vanwege het enorme bereik, het innovatieve karakter van de virtuele 'veiling' én de professionele ondersteuning. Zo stelt Quick-Equip.com haar internationale netwerk van onafhankelijke technische taxateurs aan kopers ter beschikking. Deze technici kunnen onafhankelijk en tegen geringe kosten , waar ook ter wereld, snel een eerste indruk geven of een gedetailleerd conditierapport aanleveren over het aan te kopen object. Fortis Bank, dat onderdeel uitmaakt van de Fortis groep, zorgt als onafhankelijke partij voor het beheer en de beveiliging van de betalingstransacties gedurende het veilingproces. Noorman tot slot: 'De te volgen procedure van deze e-veiling is een digitale simulatie van de traditionele onderhandeling. Het enthousiasme vanuit de markt is opmerkelijk. Met de huidige verkoopopdrachten is Quick-Equip.com nu al winstgevend!'

Niet voor publicatie

Deel: ' Uniek online veilingsysteem voor kapitaalgoederen '
Lees ook