Politie Twente

19 september 2002

Uniek pilotproject internationale chauffeursstamtafel

De politie Twente heeft in samenwerking met de Duitse collega's, de vakbond FNV en de Duitse vakbond VER-DI het pilotproject chauffeursstamtafel opgezet. Dit project houdt in dat er door de politie en de bonden informatie wordt gegeven aan vrachtwagenchauffeurs op een informele en laagdrempelige manier. Informatie over zaken waar vrachtwagenchauffeurs in hun werk mee te maken krijgen. Gekeken is waar en wanneer de meeste vrachtwagenchauffeurs te bereiken zijn in een omgeving, die past bij dit project. Het bleek dat in café Frans op de Bult, Hengelosestraat 6 in Deurningen, op dinsdag tussen 16.00 en 20.00 uur veel chauffeurs aanwezig zijn. Er is dan ook gekozen om daar te starten met het project. Op dinsdag 24 september wordt van 16.00-20.00 uur de eerste chauffeursstamtafel gehouden. Vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse politie en de vakbonden zijn dan aanwezig om de vragen van de chauffeurs te beantwoorden.

Aan iedere chauffeursstamtafel wordt een thema gehangen. Het thema voor de eerste bijeenkomst is de arbeidstijdenwet. De vakbond FNV zal ervoor zorgen dat er vooraf op strategische punten flyers worden uitgedeeld aan de vrachtwagenchauffeurs, waarin de bijeenkomsten worden aangekondigd. Ook zullen er spandoeken worden opgehangen. In het café zal een vragenformulier door de bediening aan de chauffeurs worden uitgereikt. Bij inlevering van een ingevuld formulier bij de stamtafel ontvangen de chauffeurs een bruikbaar presentje. Dit om de chauffeurs te prikkelen om aan de stamtafel aan te schuiven. De deelnemende organisaties zien het ook als een middel om zelf informatie te ontvangen van de chauffeurs. Hopelijk levert het bruikbare informatie op voor beide partijen, uitgewisseld in een informele sfeer. De komende tijd zal er op iedere laatste dinsdag van de maand een chauffeursstamtafel worden georganiseerd. Het thema voor de chauffeursstamtafel in oktober is: vastzetten van ladingen. Na een aantal bijeenkomsten zal er worden geëvalueerd. Dan wordt duidelijk of het project een vervolg zal krijgen en zo, ja in welke vorm. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid meer Nederlandse dan Duitse chauffeurs in het café verschijnen, maar het gaat hier om Nederlandse chauffeurs die veelal in Duitsland rijden, daarom is het goed dat de Duitse politie en de vakbond VER-DI deelnemen aan dit pilotproject.
---

Zoekwoorden:

Deel: ' Uniek pilotproject internationale chauffeursstamtafel Politie Twente '
Lees ook