Gemeente Rijswijk


Moeilijke woorden leren met behulp van posters
Uniek taalproject op 13 basisscholen Rijswijk

Rijswijk, 25 augustus 1999

Leerlingen van de basisscholen beheersen over het algemeen de dagelijkse spreektaal redelijk tot goed. Ze hebben echter meer problemen met woorden die bijvoorbeeld in teksten in de schoolboeken staan of die door de leerkrachten worden gebruikt. Voor een goede schoolloopbaan van de kinderen is het van belang dat zij die woorden ook begrijpen. Om dit verder te stimuleren is een Posterproject ontwikkeld dat dit jaar voor het eerst op dertien Rijswijkse basisscholen wordt geïntroduceerd. Op 1 september vindt op het stadhuis van Rijswijk om 13.15 uur een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de groepsleerkrachten. Dan worden ook de eerste posters uitgereikt door wethouder van onderwijs, mevrouw I. Thoral-van Vliet.

Wanneer leerlingen voldoende woorden kennen, dan helpt ze dat om het onderwijs beter te volgen. Ze begrijpen de voorgelezen of vertelde verhalen beter, ze begrijpen hun groepsleerkracht beter en ook de teksten bij andere vakken worden voor hen toegankelijker. Voldoende kennis van woorden is van groot belang voor een geslaagde schoolloopbaan van leerlingen. Een aantal leerlingen heeft echter taalachterstand ten opzichte van hun klasgenootjes. Ze beheersen wel de spreektaal, maar met lezen, de taal in de klas of de taal in schoolboeken hebben ze meer moeite.

Lastige woorden
Door gebruik van posters waarop lastige woorden staan, leren de kinderen de schooltaal beter begrijpen. Enkele voorbeelden van woorden die bij het Posterproject in de klas gebruikt gaan worden zijn: tamelijk, hoewel, vervolgens, een poging doen, allereerst, volkomen, betreft en toestemming. Op een poster worden steeds vijf woorden gemeld, inclusief hun betekenis en twee voorbeeldzinnen. Elke week wordt een andere poster opgehangen. Door middel van puzzels, strips, het zelf maken van zinnen en andere opdrachten leren de kinderen de schooltaal.
De gemeente Rijswijk gaat het Posterproject dit schooljaar voor het eerst introduceren. Het project is ontwikkeld door het Projectbureau, onderdeel van het Centrum voor Educatieve Dienstverlening in Rotterdam en het Schooladviescentrum in Utrecht en wordt reeds in het voortgezet onderwijs in Rotterdam gebruikt.
Alle basisscholen in de gemeente is gevraagd of er belangstelling bestaat voor dit Posterproject. Dertien scholen hebben positief gereageerd en starten in groep 5 met deze unieke manier van woorden leren. Deze woorden komen later in zinnen terug op posters in de groepen 6,7 en 8.

De groepsleerkrachten van de deelnemende scholen krijgen, zoals gezegd, op woensdag 1 september voorlichting over het project door de onderwijsbegeleidingsdienst Zuid-Holland West. Dan worden door de wethouder van o.a. onderwijs mevrouw I. Thoral-van Vliet de eerste posters uitgereikt. Een week later volgt een bijeenkomst voor een tweede groep leerkrachten.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Uniek taalproject op 13 basisscholen Rijswijk '
Lees ook