ECOFYS

Ecoreal, unieke aanpak voor parkmanagement

ECOREAL: unieke aanpak voor parkmanagement

Gisteren tekenden John Baken (directeur Ecofys), Peter de Leeuwerk (directeur K+V) en Jan Karel Mak (directeur Deerns) een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee hebben drie adviesbureaus - Ecofys, K+V organisatie adviesbureau en Deerns Raadgevende Ingenieurs - de handen ineengeslagen voor een uniek samenwerkingsverband voor parkmanagement. Voortaan ontwikkelen en begeleiden zij onder de naam Ecoreal nieuwbouw en herstructureringsprojecten van bedrijvenparken.

Ecoreal begeleidt alle initiatiefnemers (gemeenten en bedrijven) van nieuwbouw en herstructureringsprojecten. Ecoreal biedt hen het gehele traject aan, van oriëntatiefase tot en met de feitelijke realisatie van het park. De samenwerking betekent een compleet nieuw productaanbod op het gebied van parkmanagement in.

Jan Karel Mak (Deerns): 'De drie adviesbureaus brengen elk hun eigen specialisatie in. Daardoor beschikt Ecoreal over jarenlange ervaring op het gebied van energie -en watervoorziening, beveiliging en sociale veiligheid, efficiënt ruimtegebruik, afvalreductie en verwijdering, en vervoer en logistiek. Voor de klanten betekent dit dat zij met één partner toch op elk terrein de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening krijgen, wat leidt tot hoogwaardig en duurzaam parkmanagement.'

'De partners in Ecoreal hebben gezamenlijk ruime ervaring met het begeleiden van complexe projecten en het bij elkaar brengen en houden van verschillende belangen. Belangrijk is hierbij dat Ecoreal beschikt over gecombineerde ervaring met zowel overheden als bedrijven', vult John Baken (Ecofys) aan. 'De kenmerken van de Ecoreal parkmanagement portfolio', aldus Peter de Leeuwerk (K+V), 'zijn de flexibele procesaanpak, met duidelijk afgebakende processtappen die het mogelijk maken om tussentijds te evalueren, te temporiseren of in de koers te wijzigen. Goed procesmanagement zien wij als cruciaal.'

Ecoreal is een initiatief van de volgende bedrijven:

Ecofys
Ecofys (www.ecofys.nl) is een vooraanstaand internationaal bedrijf met als missie 'een duurzame energievoorziening voor iedereen'. Meer dan 150 medewerkers in 6 Europees landen leveren kennisintensieve diensten, producten en projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Zij doen dit vanuit de missie: Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Ecofys is onderdeel van de Econcern groep (www.e-concern.com)

Deerns Raadgevende Ingenieurs
Deerns Raadgevende Ingenieurs BV (www.deerns.nl) levert bijdragen aan een comfortabele, veilige en duurzame leef- en werkomgeving. Daartoe ontwikkelt Deerns de technische infrastructuur vanaf het eerste concept tot en met detailontwerp en management van de realisatie. Haar inbreng loopt van energiestudies, de ontwikkeling van een optimaal binnenklimaat en verlichtingsconcepten tot effectieve beveiligingsplannen, een ongestoorde energievoorziening, een goed functionerend (data)communicatiesysteem en beheer en onderhoud. De resultaten zijn vaak innovatief, altijd gedegen en doordacht en uiteraard gebaseerd op de beginselen van duurzaamheid en kostenefficiëntie. Bij Deerns werken 300 adviseurs.

K+V organisatie adviesbureau
K+ V organisatie adviesbureau verleent een grote schakering aan hoogwaardige, praktisch bruikbare diensten aan ondernemingen, overheden en not-for-profit organisaties. Bij K+V zijn momenteel 90 medewerkers werkzaam; zij werken vanuit de vestigingen van het bureau in Arnhem, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
K+V organisatie adviesbureau maakt deel uit van de K+V Groep, waartoe tevens K+V interimmanagement, K+V werving & selectie en K+V Van Alphen behoren.

Deel: ' Unieke aanpak voor parkmanagement '
Lees ook