Unieke online behandelingen voor angst en depressie bij kinderen


ASSEN, 20121029 -- Vandaag start Accare met twee unieke vormen van online behandelen: Doepressie en Dappere kat. De behandelingen zijn uniek, omdat ze zijn gebaseerd op de meest effectieve protocollen en in nauwe samenwerking met jongeren zijn vormgegeven. Accare streeft ernaar, samen met de zes andere organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie, om met deze behandelingen beter aan te sluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren en de zorg voor hen toegankelijk te houden.

Online in combinatie met face tot face|
Deze nieuwe vormen van behandelen zijn zogenaamde blended behandelingen, waarbij jongeren naast contacten op de polikliniek onderdelen van de behandeling thuis op de computer kunnen doen.

Aansluiten bij doelgroep
Jongeren zijn nauw betrokken bij het ontwerp van de online behandelingen. De vormgeving en de manier waarop de programma’s gebruikt worden zijn helemaal afgestemd op de leeftijdsgroepen. Kinderen en jongeren kunnen zelf ook wijzigingen aanbrengen in de manier waarop het eruit ziet, zoals kleurgebruik en illustraties.

Digitaal spreekt jongeren aan
Digitale behandelvormen spreken jongeren aan zoals blijkt uit de lovende kritieken die jongeren sturen naar 99gram.nl: ‘Dankzij het programma van 99gram gaat het al een stuk beter dan eerst!’ Deze website startte Accare ruim een jaar geleden om meiden te helpen bij vragen over en problemen met eten. Dagelijks wordt de site inmiddels door bijna 300 meiden bezocht.

Onderzoek naar effect
Om de kwaliteit van de online behandelingen te waarborgen, zijn de auteurs van de reguliere behandelingen nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van de online versie en zullen zij de effectiviteit van de online versies gaan onderzoeken.

Samenwerking kinder- en jeugdpsychiatrie
De behandelvormen zijn door Accare ontwikkeld in samenwerking met zes andere kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen in Nederland, te weten De Bascule, De Jutters, Triversum, Karakter, Yulius en Curium. Al deze instellingen zullen de behandelingen gaan aanbieden.

Accare is de specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland. Behandeling bij Accare vindt vooral ambulant plaats op ongeveer 25 locaties in de vier noordelijke provincies. Daarnaast zijn er klinieken in Smilde en Groningen. In totaal zijn circa 11.000 kinderen bij Accare in behandeling.

www.accare.nl
Volg Accare op Twitter: @AccareKJP


Deel: ' Unieke online behandelingen voor angst en depressie bij kinderen '


Lees ook