Nederlands Scheepvaartmuseum


Unieke rondleidingen achter de schermen van het Scheepvaartmuseum

Scheepvaartmuseum Amsterdam. In 1999 biedt het museum die zeldzame gelegenheid op elke eerste zaterdag van de maand om 11.00 uur. Vanaf zaterdag 2 januari t/m zaterdag 4 december 1999 kunt u met een kundige gids de geheime plekken van het museumgebouw anno 1656 bezoeken. Het monument, waarin zich nu het Scheepvaartmuseum bevindt, en het omringende wervencomplex gonsden in de Gouden Eeuw van de activiteiten.

's Lands Zeemagazijn

Het meer dan 300 jaar oude gebouw waarin het Scheepvaartmuseum gehuisvest is, was vroeger het pakhuis van de machtige Admiraliteit van Amsterdam: 's Lands Zeemagazijn. De vier verdiepingen lagen volgestouwd met zeilen, touwwerk, wapens en zeevaartkundige instrumenten, voldoende om van een oorlogsvloot van ongeveer vijftig schepen en vijftienduizend manschappen uit te rusten.

Volgens één van de gevelstenen is het statige arsenaal in slechts negen maanden opgetrokken, naar tekeningen van stadsbouwmeester Daniël Stalpaert. In de periode 1973-1981 is het gebouw zorgvuldig gerestaureerd en aangepast aan de nieuwe museumfuctie. Het oorspronkelijke karakter is daarbij goed bewaard gebleven.

Rondleiding elke eerste zaterdag van de maand

Tijdens de rondgang bezichtigt u onder meer de munitiekelder, de zeilmakerszolder en de resterende cisternen onder de binnenplaats. In de sfeervol ingerichte Admiraliteitskamer laat de gids u zien waar Michiel de Ruyter stond toen hij zijn laatste opdracht in ontvangst nam.

De rondleiding duurt circa één uur en er komt enig traplopen aan te pas. De extra toeslag op de entreeprijs bedraagt ƒ 5,-. De eerste rondleiding vindt plaats op zaterdag 2 januari om 11.00 uur.

Deel: ' Unieke rondleidingen achter schermen Scheepvaartmuseum '
Lees ook