Gemeente Alphen aan den Rijn


Unieke samenwerking bij gemeentelijke belastingen Rijnstreekgemeenten

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar gaan nauw samenwerken op het gebied van de gemeentelijke belastingen. De portefeuillehouders financiën ondertekenen daartoe op 27 juni een intentieverklaring. Onderdeel van de samenwerking is ook een gezamenlijke hertaxatie van alle onroerende zaken in de gemeenten. Een speciale werkgroep bereidt de werkzaamheden daarvan voor.

Al enige tijd wordt er binnen de afzonderlijke gemeenten nagedacht over een efficiëntere uitvoering van de gemeentelijke belastingen en de werkzaamheden voor de taxaties van de onroerende zaken. De uitvoering van de werkzaamheden, met name door de invoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), is de afgelopen jaren behoorlijk complex geworden en dat vraagt nogal wat van de ambtelijke organisatie. Omdat met name de kleinere gemeenten steeds vaker met personele problemen krijgen te kampen komt de continuïteit en de kwaliteit van de uitvoering steeds meer onder druk te staan. Dat noopt de gemeenten ertoe de samenwerking te zoeken. Daarbij wordt vooral gedacht aan het onderbrengen van de uitvoerende werkzaamheden bij de gemeenten Alphen aan den Rijn. Onderzoek moet uitwijzen of die vorm van samenwerking te verwezenlijken is.

Kostenbesparing is weliswaar niet de belangrijkste reden voor de samenwerking, maar de gemeenten verwachten wel dat, zeker op termijn, besparingen zijn te realiseren.

Juist omdat ook de grotere gemeenten in de Rijnstreek meedoen (Alphen aan den Rijn en Rijnwoude) wordt de kans op een succesvolle samenwerking groot geacht. In het land bestaan meer van dergelijke samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op het terrein van de Wet WOZ. De beoogde samenwerking tussen de Rijnstreekgemeenten gaat aanmerkelijk verder en is daarmee zonder meer uniek te noemen.

Gezamenlijk persbericht , 25 juni 2002

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 28 juni 2002 laatste wijziging

Deel: ' Unieke samenwerking bij gemeentelijke belastingen Alphen '
Lees ook