Gemeente Den Haag

2002-05-07: Uniformering parkeerregeling Scheveningen

De gemeente Den Haag wil in Scheveningen Bad een parkeerregeling invoeren die eenvoudig, begrijpelijk en herkenbaar is voor alle parkeerders. In een aantal bijeenkomsten is het uniformeren van de parkeerregeling interactief uitgewerkt in nauw overleg met betrokken bewoners en ondernemers. Maandag 13 mei 2002, 20.00 - 22.30 uur, vindt de slotbijeenkomst plaats in het Carlton Beach Hotel, Gevers Deynootweg 201. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Tijdens de bijeenkomsten zijn de knelpunten in en door het betaald parkeren besproken. Zo is er een programma van eisen voor een nieuwe parkeerregeling opgesteld. Het gaat daarbij over de begin- en eindtijden van betaald parkeren, de dagen waarop betaald parkeren geldt, de maximum parkeertijd en de grenzen van de vergunninggebieden. De nieuwe regeling gaat naar verwachting gelden vanaf 1 september 2002.

De bijeenkomsten zijn de basis voor een eindrapport dat medewerkers van de gemeente opstellen. In dit eindrapport worden de voorstellen van bewoners en ondernemers verwerkt. Tijdens de slotbijeenkomst worden de opzet en inhoud van het eindrapport gepresenteerd.

Het verslag van deze slotbijeenkomst wordt als bijlage bij het eindrapport opgenomen.

last update: 7 mei 2002 ;pag.: 12353; auteur: 10;cat.: 17

Zoekwoorden:

Deel: ' Uniformering parkeerregeling Scheveningen '
Lees ook