Unilever NV

UNILEVER RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALFJAAR 2001 (niet door de externe accountants gecontroleerd)

We bereiken de mijlpalen die we hebben vastgelegd in onze strategie De Weg naar Groei en zien een aanhoudende groei van de leidende merken en een verdere stijging van de brutowinstmarge. HOOFDPUNTEN

De verkopen van de leidende merken namen met 4,8% toe in de afgelopen twaalf maanden - exclusief acquisities - en met 5,1% in het kwartaal. De bedrijfswinst (beia), gesteund door acquisities, ging omhoog met ? 464 miljoen in het kwartaal en de brutowinstmarge (beia) steeg in het kwartaal met 200 basispunten tot 13,1% en in het halfjaar met 170 basispunten tot 12,8%. De besparingen voortvloeiend uit herstructureringen, wereldwijde inkoop en de integratie van Bestfoods worden volledig volgens plan gerealiseerd. De winst per aandeel (beia) steeg met 8% in het kwartaal en met 2% in het halfjaar. De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg ? 3,2 miljard in het halfjaar, met een extra impuls van
1,3 miljard uit verkochte activiteiten.
De winst vóór belastingen en de winst per aandeel weerspiegelen de winst op de verkoop van activiteiten, maar werden nadelig beïnvloed door de geplande herstructureringskosten.

./. TOELICHTING VOORZITTERS EN VOORUITBLIK

"Ons bedrijf blijft goed presteren. Binnen de divisie Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging zien we een brede en duurzame groei van omzet en brutowinstmarge.

Binnen de divisie Voedingsmiddelen verloopt de integratie van acquisities volgens plan en we zien in de structuur van de marge nu al de voordelen van synergie en wijzigingen in de merkenportefeuille. De kostenbesparingen uit de integratie van Bestfoods zijn volledig conform de verwachting. Zoals te voorzien was, heeft de focus op een snelle integratie binnen Voedingsmiddelen de groei van enkele merken van Bestfoods voor de korte termijn afgeremd.

Na de acquisitie van Bestfoods hebben we de voorgenomen herbezinning op onze merkenportefeuille voltooid. Het combineren van onze bestaande merken met die uit recente acquisities, waaronder Bestfoods, Slim·Fast, Amora Maille en Ben & Jerry's, geeft ons een groter en sterker pakket van leidende merken.

De economische groei vertraagt in veel regio's. Onze inspanningen gericht op merkenconcentratie en herstructurering stellen ons evenwel beter in staat moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden. Vooruitkijkend naar het gehele jaar, bevestigen we onze eerdere indicatie van een 'low double digits' groei van de winst per aandeel (beia) en verdere vooruitgang voor de leidende merken."

N.W.A. FitzGerald A. Burgmans Voorzitter, Unilever PLC Voorzitter, Unilever N.V.

3 augustus 2001

FINANCIËLE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALFJAAR (tegen constante wisselkoersen) De bedrijfswinst vóór bijzondere posten en afschrijving van goodwill en immateriële vaste activa (beia) steeg met 35% in het kwartaal en het halfjaar. De brutowinstmarge (beia) bedroeg 13,1% in het kwartaal, een toename van 200 basispunten, en 12,8% voor het halfjaar, een toename van 170 basispunten.

De bijzondere posten in het kwartaal bedroegen ? 484 miljoen positief na een winst vóór belastingen van ? 813 miljoen op de verkoop van merken in verband met goedkeuring van de mededingingsautoriteiten voor de acquisitie van Bestfoods. De bijzondere posten in het kwartaal met betrekking tot het programma De Weg naar Groei en de integratie van Bestfoods bedroegen ? 329 miljoen negatief, resulterend in totale kosten voor het halfjaar van ? 485 miljoen. De hiermee samenhangende kosten waren ? 114 miljoen in het kwartaal en ? 184 miljoen in het halfjaar.

De afschrijving van goodwill en immateriële vaste activa bedroeg ? 350 miljoen in het kwartaal, waarvan ? 296 miljoen betrekking had op de acquisitie van Bestfoods. Voor het halfjaar waren deze posten respectievelijk ? 713 miljoen en ? 593 miljoen.

De nettorentekosten bedroegen ? 409 miljoen in het kwartaal, een stijging van ? 354 miljoen ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van hogere leningen voor de financiering van acquisities. De stijging werd deels gecompenseerd door de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten en de opbrengsten van verkochte activiteiten.

Het effectieve belastingpercentage in het kwartaal bedroeg 35%. Dit is lager dan het percentage in het eerste kwartaal, omdat de stijging als gevolg van de niet-aftrekbaarheid van de goodwill-afschrijving van Bestfoods teniet wordt gedaan door een lager belastingpercentage op de verkoop van merken. Het onderliggende belastingpercentage voor gewone bedrijfsactiviteiten bedraagt 34%.

Het aandeel van derden in de winst toont het effect van de hogere nettowinst, vooral in India in zowel het kwartaal als het halfjaar.

De nettowinst in het kwartaal nam toe met ? 306 miljoen, oftewel 52%, waarbij de winst op de verkoop van activiteiten deels teniet werd gedaan door de geplande herstructureringslasten. In het halfjaar daalde de nettowinst met 7% als gevolg van herstructureringskosten, afschrijving van goodwill en interest in verband met de vorig jaar afgeronde acquisities.

De winst per aandeel (beia) steeg met 8% in het kwartaal en met 2% in het halfjaar. De winst per aandeel steeg met 53% in het kwartaal, maar daalde met 7% in het halfjaar als gevolg van de hiervoor beschreven factoren.

TWEEDE KWARTAAL PER REGIO (tegen constante wisselkoersen)

De volgende toelichting per regio is gebaseerd op de bedrijfswinst (beia).

EUROPA: Margegroei weerspiegelt de voordelen van De Weg naar Groei.

De verkopen stegen met 6% inclusief het netto-effect van acquisities, met name Amora Maille en Bestfoods, en van de verkopen van de Europese bakkerijactiviteiten en Elizabeth Arden. De onderliggende omzetgroei was 1%, waarin begrepen een groei van 4% binnen Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging en Voedingsmiddelen en een negatieve invloed van lagere ijsverkopen.

De onderliggende omzetgroei binnen Voedingsmiddelen in West-Europa werd aangevoerd door de categorie 'spreads and cooking products' die steeg met 6% door het succes van de introductie van pro·activ, het op de markt brengen van nieuwe spreads, waaronder Bertolli, de lancering van Culinesse - een innovatieve culinaire margarine - en door een goede groei in olijfolie. De categorie diepvriesproducten groeide met 2,5% door de verdere introductie van 4 Salti in Padella, onze hoogwaardige kant-en-klaar maaltijden.

Slim·Fast toonde een uitstekende groei met verkopen die ten opzichte van vorig jaar meer dan verdubbeld zijn na een succesvolle introductie in het Verenigd Koninkrijk.

De resultaten van ijs waren teleurstellend met een omzetdaling van 9%. Dit was deels te wijten aan slecht weer, wat ook de omzet van kant-en-klare theedranken nadelig beïnvloedde, en aan het afstoten van niet-leidende merken. We investeren fors in het buitenshuis-segment, zoals ambachtelijk ijs en schepijs onder het merk Carte d'Or. Cornetto softijs groeit snel.

De omzetgroei in de categorie wasmiddelen bedroeg 3,5%, met name door de innovatieve en gebruiksvriendelijke wasmiddelcapsules, de toename van het marktaandeel in wastabletten en nieuwe producten die het strijken vergemakkelijken.

In huishoudelijke reiniging was de omzetgroei van meer dan 6% te danken aan Domestos Oxygel en gebruiksvriendelijke schoonmaakdoekjes van zowel Domestos als Cif.

In persoonlijke verzorging was de groei van 4% afkomstig van de verdere uitbreiding van Dove en van een groei van 12% in mondverzorging dankzij goede verkopen van elektrische tandenborstels en kauwgum.

In Centraal- en Oost-Europa groeiden de verkopen met 8% met uitstekende voortgang in spreads en thee en in alle categorieën van persoonlijke verzorging.

De brutowinstmarge in het kwartaal steeg met 130 basispunten en weerspiegelt een sterke omslag in Centraal- en Oost-Europa, de voordelen van herstructurering en wereldwijde inkoop en de bijdrage van veranderingen in de portefeuille en een verbeterde verkoopmix.

NOORD-AMERIKA: Solide omzetgroei in Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging aangevuld met acquisities in Voedingsmiddelen. De brutowinstmarge neemt flink toe.

De omzet groeide met 26%. De onderliggende omzetgroei bedroeg iets meer dan 3%.

In Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging behaalden we een goede onderliggende omzetgroei van 4%. De belangrijke categorieën binnen persoonlijke verzorging boekten sterke groei. In huidverzorging kreeg de groei van 6% een impuls door de voortgaande uitbreiding van het Dove assortiment, een sterke prestatie van het merk Suave en door Lever 2000 antibacteriële doekjes. In haarverzorging werd de omzetgroei van 17% gestimuleerd door de sterke prestaties van Suave en van Thermasilk, dat in het eerste kwartaal werd geherintroduceerd. In wasmiddelen hebben we recent aangekondigde prijsmaatregelen gehandhaafd, ondanks prijsverlagingen door onze grote concurrent. Als gevolg hiervan gaven we wat volume prijs om de winstgevendheid te beschermen.

In Voedingsmiddelen behaalden we een omzetgroei van 3% in zowel ijs als culinaire producten. De thee-verkopen namen af door prijsdalingen om acties van concurrenten het hoofd te bieden. Slim·Fast zette zijn hoge groeitempo voort met een toename van de verkopen van meer dan 20%.

De brutowinstmarge is met 300 basispunten gestegen en weerspiegelt de gevolgen van herstructurering, de veranderingen in de portefeuille en een verbeterde verkoopmix.

AFRIKA, MIDDEN-OOSTEN EN TURKIJE: Goede omzetgroei in de gehele regio.

De verkopen stegen met 13%. De onderliggende omzetgroei bedroeg meer dan 7%, waarbij drie procentpunten het gevolg zijn van prijsstijgingen, waarvan de helft in Turkije.

Alle belangrijke categorieën hadden sterke verkopen. De brutowinstmarges zijn met 150 basispunten gestegen als gevolg van de voordelen van herstructurering, veranderingen in de portefeuille en een verbeterde verkoopmix.

AZIË EN PACIFIC: Aanhoudend sterke omzet en winstgroei, ondanks zwakkere economieën.

De regio Azië en Pacific bleef sterk presteren. De onderliggende omzetgroei bedroeg 7%.

In Oost-Azië Pacific zagen we opnieuw een sterke omzetgroei tegen een achtergrond van vertraging in sommige belangrijke economieën. In Japan werd de groei aangevoerd door kant-en-klare thee als gevolg van de samenwerking met Suntory en door zowel Lux Super Rich als mod's hair in haarverzorging. In Zuidoost-Azië behaalden we brede groei, in het bijzonder in huidverzorging in de hele regio en met Surf in Indonesië.

In India groeide de onderliggende omzet met 3,5% waarbij de hoge 'single digit' groei in Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging deels teniet werd gedaan door een daling in Voedingsmiddelen, veroorzaakt door lagere theeverkopen. De belangrijkste bijdragen aan de groei in Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging werden geleverd door haarverzorging, wasmiddelen, huidverzorging - na de herintroductie van Fair & Lovely - en het voortdurende succes van Vim in huishoudelijke reiniging. In thee zijn de lagere verkopen een gevolg van een afname van niet-leidende merken, doordat we ons concentreren op een kleinere merkenportefeuille. Daarnaast hebben we te maken met sterke prijsconcurrentie van lokale spelers. Desondanks is de winstgevendheid aanzienlijk verbeterd door een omvangrijke herstructurering van onze activiteiten.

De brutowinstmarge is met 320 basispunten gestegen ten opzichte van vorig jaar, met name als gevolg van operationele verbeteringen.

LATIJNS-AMERIKA: Goede onderliggende omzetgroei onder moeilijke economische omstandigheden.

De verkopen stegen in het kwartaal met 38%, inclusief acquisities. De onderliggende omzetgroei bedroeg meer dan 5%, in gelijke mate afkomstig van volume- en prijsstijgingen.

De wasmiddelenomzet was bijzonder sterk en deodorants en haarverzorging groeiden eveneens fors. Sedal shampoo in Mexico blijft uitstekende voortgang maken.

In Voedingsmiddelen behaalden we een goede onderliggende groei in alle categorieën, herstellend van een zwak kwartaal vorig jaar. Daarnaast kregen de verkopen een impuls door acquisities, waardoor zowel de portefeuille als de distributie werden versterkt.

De ijsverkopen stegen met 13%, met in het bijzonder sterke groei in Mexico.

De brutowinstmarges stegen met 160 basispunten door de voordelen van prijsherstel, kostenbesparings-programma's en veranderingen in de portefeuille.

KASSTROOM / BALANS

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van ? 3,2 miljard in het halfjaar was ? 0,3 miljard hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit werd veroorzaakt door sterke onderliggende winsten en de bijdrage van acquisities, deels tenietgedaan door hoger seizoensgebonden werkkapitaal in Voedingsmiddelen.

Inkomsten uit financiële vaste activa en uitgaven voor vermogensverschaffing tonen de effecten van de gestegen interestlasten als gevolg van de financiering van acquisities.

Investeringen in materiële en financiële vaste activa zijn hoger en bevatten een hoger bedrag voor inkopen van eigen aandelen ter dekking van de uitbreiding van de aandelenoptieplannen. Deze uitbreiding ondersteunt de ontwikkeling van een ondernemerscultuur.

De netto-opbrengst uit verkopen van groepsmaatschappijen bevat ? 0,2 miljard in verband met de verkoop van Elizabeth Arden en ? 1,0 miljard voor de verkoop van merken aan Campbell.

De nettoschuld nam sinds 31 december toe met ? 1,1 miljard, waarvan ? 1,4 miljard als gevolg van de omrekening van de voornamelijk in dollars uitgedrukte schulden, verminderd door de positieve kasstroom en door mutaties anders dan in geld.

Goodwill en immateriële vaste activa namen toe met ? 0,6 miljard, bestaand uit een valutaherrekeningseffect van ? 1,3 miljard verminderd met afschrijving over het halfjaar van ? 0,7 miljard.

Het eigen vermogen steeg met ? 0,2 miljard, doordat de nettowinst van ? 1,1 miljard werd verminderd door negatieve valutaherrekeningseffecten van ? 0,5 miljard en inkopen van eigen aandelen ten bedrage van ? 0,4 miljard.

RAPPORTAGE IN EURO'S
Informatie in ponden sterling en US dollars is beschikbaar (in het Engels) als aanvulling op deze rapportage in euro's.

WAARSCHUWING: Deze aankondiging kan toekomstgerichte uitspraken bevatten (zoals bedoeld in de 'Private Securities Litigation Reform Act 1995' in de Verenigde Staten). Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de actuele verwachtingen met betrekking tot belangrijke risicofactoren. Wij wijzen er met nadruk op dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten die blijkens de toekomstgerichte uitspraken, opgenomen in deze aankondiging, verwacht worden. Oorzaken die er mogelijk toe zouden kunnen leiden dat de toekomstgerichte uitspraken wezenlijk van de werkelijke resultaten afwijken zijn, onder andere, de algehele economische, politieke, sociale en marktomstandigheden, de vraag naar onze goederen en diensten, concurrentie, wijzigingen in interestpercentages en valutakoersen, de invloed van en onzekerheden verbonden aan toekomstige acquisities en verkopen van groepsmaatschappijen en wijzigingen in belastingwetten en andere wetgeving en regulering in de omgevingen waarin wij actief zijn.

Wij nemen niet de plicht op ons om welke toekomstgerichte uitspraken dan ook die zijn opgenomen in deze aankondiging aan te passen aan de werkelijke resultaten, wijzigingen in aannames of in andere factoren die de toekomstgerichte uitspraken zouden kunnen beïnvloeden.

Deel: ' Unilever resultaten 2e kwartaal en 1e halfjaar 2001 '
Lees ook