Unisys ziet inkomsten in eerste kwartaal 1999 stijgen met 10%

Winst per aandeel meer dan verdubbeld ten opzichte van jaar geleden

Amsterdam, 16 april 1999 – Unisys Corporation heeft in het eerste kwartaal van 1999 een nettowinst geboekt van 111,2 miljoen dollar. In het eerste kwartaal van 1998 bedroeg de nettowinst 62,7 miljoen dollar. Na betaling van preferente dividenden kwam de winst per aandeel uit op 32 dollarcent per gewoon aandeel. Een jaar geleden was dat 14 dollarcent per aandeel. Dit betekent een groei van 129 procent. De inkomsten stegen met 10 procent naar 1,81 miljard dollar. En jaar geleden was dat 1,65 miljard dollar.

Commentaar van Larry Weinbach, Chairman en CEO “Ik ben buitengewoon tevreden over onze prestaties in het eerste kwartaal”, zegt Lawrence A. Weinbach, Chairman en CEO van Unisys. “Wij wisten een inkomstengroei in dubbele cijfers te realiseren door sterke groei in zowel onze dienstensector als de ClearPath Enterprise-servers. Geografisch gezien bleven onze Europese en Amerikaanse activiteiten sterk. Dit gecombineerd met licht-positieve ontwikkelingen in Azië maakten de teruggang in Zuid-Amerika door devaluatie in Brazilië meer dan goed. De combinatie van meer dan verwachte verkoop van ClearPath en voortdurende terugdringing van kosten stelde ons in staat om een marge op activiteiten te realiseren van 14 procent – het hoogste niveau in vele jaren.”

“We zien wereldwijd een toenemende vraag naar Unisys-diensten en -oplossingen. Orders voor diensten namen substantieel toe in dit kwartaal, wat leidde tot een omvangrijker orderportefeuille. In onze technologiemarkt profiteren we van de vraag naar Enterprise Class-servers. Klanten bereiden zich voor op het jaar 2000 en maken in toenemende mate gebruik van het Internet, waarvoor kracht en prestaties van mainframe Class Enterprise-servers nodig zijn. Hoewel we de uitgaven voor technologie in de tweede helft van het jaar voorzichtig inschatten - aangezien sommige klanten hun hardwareaankopen in het eerste halfjaar hebben opgevoerd, biedt onze sterke start ons het vertrouwen dat we de financiële doelen voor dit jaar zullen behalen. Door de verschuiving in de bestedingen bij klanten voorzien we dit jaar hogere inkomsten dan in de eerste helft van vorig jaar.”

Weinbach zegt dat Unisys haar financiële structuur zal versterken door de uitgifte van Series A Cumulative Convertible Preferred Stock in het eerste kwartaal. Deze uitgifte elimineert 8,2 miljoen preferente aandelen, waardoor het aantal uitstaande preferente aandelen verminderd wordt met 30 procent tot 20,2 miljoen en het jaarlijks uit te betalen preferente dividend met 30 miljoen dollar verminderd wordt.

“Dit zijn twee belangrijke stappen binnen onze doelstelling de preferente aandelen te elimineren”, zegt Weinbach. “Wij richten ons op het voortzetten van dit proces, dat onderdeel is van ons doel om onze financiële structuur te versterken en het bedrijf de investeringswaardige status terug te geven.”

Corporate Wereldwijd namen de orders ten opzichte van vorig jaar sterk toe dankzij de dienstensector van Unisys. Internationale orders namen toe door groei in Azië, Europa, Japan. Orders in de Verenigde Staten lieten ook een stijging zien.

Unisys stelt dat zij nog steeds voortgang boekt in kostenreductie door reductieprogramma’s en strenge controle op uitgaven. Verkoop-, algemene en administratieve kosten namen af tot 18,3 procent van de inkomsten in het afgelopen kwartaal. In het eerste kwartaal van 1998 was dat 20 procent. Strenge controle op de uitgaven hielp Unisys een marge te behalen van 14 procent, een stijging van 4,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De inkomsten profiteerden ook van de reductie van meer dan 25 procent in rentekosten.

Resultaten Business Units Zoals vermeld in het Jaarverslag 1998, doet Unisys verslag in twee segmenten: Services en Technology.

De inkomsten in de Services-activiteiten groeiden in dit kwartaal met 13 procent. Exclusief de inkomsten voor proprietary onderhoud – die industriebreed terugloopt – groeiden de inkomsten op Services-gebied met 18 procent. Deze groei had als basis een toenemende vraag naar de repeatable solutions van Unisys met een verticale focus, en naar netwerk/desktopdiensten. Brutomarges in de Services-divisies bleven gelijk ten opzichte van het eerste kwartaal van 1998, terwijl de bedrijfsmarges met 1,4 procentpunt toenam tot 5,9 procent. Dat is voornamelijk het resultaat van een verbeterde kostenbeheersing. De Services-activiteiten genereerden het afgelopen kwartaal een brutowinst van 71 miljoen dollar, een verhoging van 47 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de Technology-divisies stegen de inkomsten met 4 procent dankzij de toenemende levering van ClearPath Enterprise servers, die de verwachte terugloop in personal computers goedmaakte. In 1998 ging Unisys over tot het uitbesteden van de levering van PC’s, laptops en entry level servers en richtte zich op haar strategische Enterprise Serveractiviteiten. Brutomarges in de Technology Bsuiness groeiden naar 53,3 Procent tegen 44,9 procent in het eerste kwartaal van 1998. Bedrijfsmarges groeiden met 9,1 procentpunten naar 26,8 procent.

Unisys zegt dat van de 8,2 miljoen preferente aandelen die gedurende het kwartaal werden teruggenomen, ongeveer 4,9 miljoen aandelen geconverteerd werden naar 8,1 miljoen gewone aandelen. Het bedrijf gaf tevens 3,9 miljoen gewone aandelen uit in de conversie van de resterende 27 miljoen dollar schuld van 8 ¼ converteerbare ondergeschikte obligaties (uit te betalen in 2006). Aan het eind van het kwartaal waren er ongeveer 27 miljoen uitstaande gewone Unisys-aandelen.

Unisys Met ruim 33.000 werknemers verdeeld over 100 vestigingen en een omzet van ruim 7 miljard dollar in 1998 is Unisys één van de grootste system integrators ter wereld. Unisys Nederland heeft circa 1000 werknemers en is gevestigd in Amsterdam. Unisys biedt haar klanten - die met name afkomstig zijn uit sectoren als transport, telecommunicatie, financiële dienstverlening en overheid - complete IT-oplossingen samengesteld uit services, hard- en software. De consultancy van Unisys is daarbij volledig leveranciersonafhankelijk en de expertise strekt zich uit over diverse platforms.

Unisys Nederland kent drie business units: Unisys Information Services, Unisys Global Customer Services en Unisys Computer Systems. Unisys Information Services biedt marktspecifieke applicaties met specialisaties op gebieden als imaging & workflow, outsourcing, call center automation, telecommunicatie, de millenniumproblematiek en euroconversie. Unisys Global Customer Services biedt netwerkintegratie, desktopservices en ondersteuning op het gebied van gedistribueerde computeromgevingen. Unisys Computer Systems biedt hard- en software met bijbehorende consultancy, gebaseerd op een unieke combinatie van bewezen mainframe-technologie en Windows NT-omgevingen. Daarnaast is in Amsterdam ook het hoofdkantoor gevestigd voor Unisys Telecom, de unit die alle Europese telecommunicatieactiviteiten coördineert en afhandelt. Meer informatie over Unisys is te vinden op de Web-site: https://www.unisys.nl

Voor meer persinformatie:

Unisys Nederland NV Erwin Zijlstra, Country Communications Manager
Telefoon: 020 565 8647
E-mail: erwin.zijlstra@unisys.com

Lammers van Toorenburg PR Francine Loos / Charly Lammers van Toorenburg
Telefoon 030 6565 070
E-mail: francine@lvtpr.nl

Noot Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst, die gebaseerd zijn op verwachtingen. Hier zijn risico’s en onzekerheden mee gemoeid, die de feitelijke resultaten van Unsisys kunnen laten afwijken van de in dit bericht beschreven toekomstverwachtingen Nadere informatie die van invloed kan zijn op de resultaten van het bedrijf, is opgenomen in de periodieke rapporten bij de Securities Exchange Commission, en met name het meest recente Jaarverslag op Form 10-K.

Deel: ' Unisys ziet inkomsten in eerste kwartaal stijgen met 10% '




Lees ook