Unisys ziet winst in 1998 verdubbelen

Sterk vierde kwartaal bevestigt succes nieuwe strategie

Amsterdam, 18 januari 1999 Unisys Corporation heeft het afgelopen kwartaal de stijgende lijn in versterkte mate weten door te trekken. Het vierde kwartaal resulteerde in een nettowinst van $ 138,6 miljoen. Een stijging van 59% ten opzichte van de $ 86,9 miljoen (voor bijzondere lasten) van het vierde kwartaal van 1997.

De winst per aandeel steeg daarmee van $ 0,25 in het laatste kwartaal van 1997 naar $ 0,42 in 1998. Hiermee groeide de winst dit kwartaal opnieuw sneller dan de omzet. De omzet groeide met 8%, van $ 1,9 miljard in 1997 naar $ 2,05

miljard in 1998.

De nettowinst (voor afschrijving) groeide tot $ 387 miljoen. In 1997 kwam Unisys nog op een nettowinst (voor afschrijving) van $ 199 miljoen. In dat jaar boekte het bedrijf als gevolg van het eenmalig afschrijven van goodwill nog een nettoverlies van $ 853,6 miljoen, ofwel $ 5,30 per aandeel. De winst per aandeel is in 1998 zelfs meer dan verdubbeld en komt uit op $ 1,06 vergeleken met de $ 0,46 per aandeel in 1997. De totale omzet voor 1998 groeide met 9% naar $ 7,21 miljard (1997: $ 6,64 miljard).

Aan het succes is door elke business unit bijgedragen. Zo verbeterde de business unit Information Services de winstmarge met 3,5 procentpunt bij een significante groei in omzet. Ook de business unit Computer Systems wist goede marge te behalen als gevolg van de sterke vraag naar de high-end ClearPath Enterprise Servers. Deze resultaten gecombineerd met de voortgaande kostenreductie leverden Unisys in het laatste kwartaal een gezonde winstmarge op van 13,2%.

Door de sterke cash flow kon het ambitieuze financiële saneringsprogramma van Unisys met maximale snelheid voortgezet worden. Door het aflossen van $ 310

miljoen aan langlopende schulden in het vierde kwartaal, heeft de organisatie sinds september 1997 al $ 1,1 miljard van de schulden afgelost, en zag daarmee de rentelasten met $ 110 miljoen dalen. Naast de spectaculaire financiële resultaten wordt het succes van Unisys' concentratie op services en consultancy ook duidelijk uit de recente reeks grote (service)contracten die wereldwijd werden afgesloten. Ook in Nederland wist Unisys belangrijke contracten af te sluiten met organisaties als Dutchtone, Friesland Coberco Dairy Foods en Wegener.

Information Services Bij Unisys Information Services (UIS) is de omzet het afgelopen kwartaal met 15% gestegen, bij een bruto-marge van 24,1%. Door een verbeterde kostenbeheersing groeide de winstmarge van deze business unit in dit kwartaal tot 6,2 %. Kwamen de operationele resultaten van deze unit in 1997 nog uit op een verlies van $ 60 miljoen, in 1998 is dit omgezet in een winst van $ 104

miljoen.

Global Customer Services Bij Unisys Global Customer Services (UGCS) is de omzet in het vierde kwartaal met 6% gestegen, vooral door de krachtige groei in Distributed Computing Support Services (DCSS). De brutomarge bleef nagenoeg ongewijzigd, terwijl de winstmarge met 1,1 procentpunt tot 9,3% toenam. DCSS is inmiddels goed voor 67% van de omzet van UGCS, vergeleken met 61% in 1997 en 52% in 1996.

Computer Systems Unisys Computer Systems (UCS) zag de omzet dit kwartaal groeien met 3%, waarbij de verkoop van de high-end ClearPath Enterprise Servers de verwachte daling van de PC-verkopen ruimschoots heeft gecompenseerd. Eerder in het jaar maakte Unisys bekend de productie van notebooks, PC's en low-end servers voortaan uit te besteden, om zich meer te kunnen concentreren op haar winstgevende enterprise servers. De brutomarge van Computer Systems bleef 48%, maar ook hier nam de winstmarge als gevolg van de kostenreducties met 4,4 procentpunt toe tot 22,1%.

Algemeen De voortdurende en succesvolle kostenreducties hebben geresulteerd in een aanmerkelijke verbetering van zowel winstmarges als uiteindelijke resultaten. Daarnaast heeft de verbeterde focus van Unisys geresulteerd in een groeiend marktvertrouwen en daarmee in een toenemend aantal orders, vooral op het gebied van services en consultancy. Voor 1999 liggen de doelstellingen in het verlengde van die van dit jaar: het verder financieel gezond maken van de onderneming, gekoppeld aan het uitbreiden van het aanbod en de expertise op het gebied van wereldwijde service en consultancy. Het is daarbij de bedoeling dat de winst uiteindelijk twee keer zo snel blijft groeien als de omzet. "Met nu, aan het begin van 1999, een gezonde orderportefeuille, een sterkere financiële positie en een zeer gemotiveerd personeelsbestand heb ik er alle vertrouwen in dat we onze doelstellingen voor 1999 ook weer kunnen bereiken", aldus de Chief Executive Officer van Unisys, Lawrence A. Weinbach.

Unisys Met ruim 33.000 werknemers verdeeld over 100 vestigingen en een omzet van ruim 7 miljard dollar in 1998 is Unisys één van de grootste system integrators ter wereld. Unisys Nederland heeft circa 1000 werknemers en is gevestigd in Amsterdam. Unisys biedt haar klanten - die met name afkomstig zijn uit sectoren als transport, telecommunicatie, financiële dienstverlening en overheid - complete IT-oplossingen samengesteld uit services, hard- en software. De consultancy van Unisys is daarbij volledig leveranciersonafhankelijk en de expertise strekt zich uit over diverse platforms.

Unisys Nederland kent drie business units: Unisys Information Services, Unisys Global Customer Services en Unisys Computer Systems. Unisys Information Services biedt marktspecifieke applicaties met specialisaties op gebieden als imaging & workflow, outsourcing, call center automation, telecommunicatie, de millenniumproblematiek en euroconversie. Unisys Global Customer Services biedt netwerkintegratie, desktopservices en ondersteuning op het gebied van gedistribueerde computeromgevingen. Unisys Computer Systems biedt hard- en software met bijbehorende consultancy, gebaseerd op een unieke combinatie van bewezen mainframe-technologie en Windows NT-omgevingen. Daarnaast is in Amsterdam ook het hoofdkantoor gevestigd voor Unisys Telecom, de unit die alle Europese telecommunicatieactiviteiten coördineert en afhandelt.

Meer informatie over Unisys is te vinden op de Web-site: http://www.unisys.nl/

Voor meer persinformatie: Unisys Nederland NV Lammers van Toorenburg PR Erwin Zijlstra, Country Communications Manager Francine Loos / Ward van Beek
Telefoon: 020 565 8647 Telefoon 030 6565 070
E-mail: erwin.zijlstra@unisys.com E-mail: francine@lvtpr.nl

Deel: ' Unisys ziet winst in 1998 verdubbelen '
Lees ook