Unit 4 Agresso handhaaft groeiverwachtingen 2001; wpa ten minste EUR 1,03, autonome omzetgroei 20-25

21 augustus 2001, 09:51 uur
SLIEDRECHT (MoneyView On-Line) - Unit 4 Agresso nv handhaaft bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste halfjaar van 2001 haar in juni 2001 uitgesproken groeiverwachtingen. De software-onderneming verwacht een autonome omzetgroei te kunnen realiseren van 20 tot 25 pct ten opzichte van 2000 tot zeker EUR 215 mln. De winst per aandeel zal ten opzichte van 2000 op jaarbasis naar verwachting toenemen tot ten minste EUR 1,03 (op basis van 23,7 miljoen uitstaande aandelen).

In 2000 nam Unit 4 Agresso over; de cijfers over het eerste halfjaar van 2000 zijn om die reden pro forma cijfers inclusief de cijfers van Agresso, dat in H1 2000 verlies maakte. In het tweede halfjaar werd volgens de onderneming door Agresso wel "een kleine" winst geboekt.

De nettowinst van Unit 4 Agresso steeg met 74 pct tot EUR 7,8 mln, exclusief de afschrijving van goodwill. Op de balans is een post voor goodwill opgenomen van EUR 15,3 mln. Met ingang van 2001 zal de onderneming alle betaalde goodwill amortiseren. De amortisatie is gebaseerd op een afschrijvingsperiode van 5 jaar.

De winst per aandeel (wpa) steeg pro forma van EUR 0,19 tot EUR 0,33. Unit 4 alleen behaalde in H1 2000 een wpa van EUR 0,35.

De omzet steeg met 32 pct tot EUR 102,6 mln. De autonome groei bedroeg circa 23 pct en volgens de onderneming lieten alle onderdelen een "gezonde" groei zien. De omzet van de divisie Business Software boekte een omzetstijging van pro forma 25 pct. In het Verenigd Koninkrijk en Zweden bedroeg de organische groei bijna 40 pct. De omzet van de divisie Internet & Security steeg pro forma met 48 pct.

Deel: ' Unit 4 Agresso handhaaft groeiverwachtingen 2001 '
Lees ook