PERSBERICHT

UNIT 4 BENOEMT CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER

Sliedrecht, 7 mei 1999 - Het aan de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerde Unit 4 N.V. - producent en leverancier van bedrijfsbrede software - (Bloomberg code: UNIT NA) heeft Frans Plantaz benoemd tot Manager Corporate Communications. De heer Plantaz is per 1 mei in dienst getreden. De afgelopen 15 jaren is hij werkzaam geweest in diverse sales-, marketing- en communicatie functies bij verschillende automatiseringsbedrijven zoals Interprogram, Apple en LCI.

Openheid
"Unit 4 is sinds begin vorig jaar aan de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerd wat ons naast de financiën een geweldige stroom aan publiciteit heeft opgeleverd" aldus bestuursvoorzitter Chris Ouwinga. "Unit 4 is zich bewust van het strategisch belang van openheid in informatie-voorziening en de opbouw van een structurele relatie met haar stakeholders. De aanstelling van de heer Plantaz als Corporate Communications Manager is hiermee geheel in lijn met het gevoerde beleid." De functie zal in beginsel de volgende drie deelgebieden gaan bestrijken; Corporate PR, Investor Relations en Sponsoring (o.a. het Unit 4 -skating team).

Profiel Unit 4
Unit 4 ontwikkelt en levert softwarepakketten voor kleine, middelgrote en grotere ondernemingen en instellingen op het gebied van administratie, groothandel, logistiek, accountancy, gezondheidszorg en security in de Benelux.

Unit 4 onderscheidt de volgende Divisies, elk met hun specifieke product-marktcombinatie:

* de Divisie Small and Medium sized Businesses voor ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf;

* de Divisie Enterprise Solutions ten behoeve van middelgrote en grotere ondernemingen in de groothandels- en logistieke sector;
* de Divisie Accountancy met een totaalaanbod van software en diensten ten behoeve van de accountancy-sector;

* de Divisie Healthcare, met programmatuur voor de gezondheidszorg ten behoeve van onder andere de financiële administratie, bewonersregistratie en de zorgondersteuning

* de Divisie Security met security software en dienstverlening voor PC-gebruikers in corporate- en retailomgevingen in de Benelux.
* de Divisie Services waarin de ondersteuning van de Unit 4 producten wordt verzorgd m.b.v. vooronderzoeken, implementatie, consultancy, trainingen en support.

In 1998 boekte de onderneming een omzet van NLG 90,4 miljoen (een stijging van 148 % ten opzichte van NLG 36,4 miljoen in 1997). De nettowinst steeg naar NLG 11,3 miljoen (100 % meer dan de NLG 5,7 miljoen in 1997). Inmiddels zijn er over diverse locaties verspreid in de Benelux, ruim 400 medewerkers in dienst van Unit 4.

Deel: ' Unit 4 benoemt corporate communications manager '
Lees ook