PERSBERICHT

Jaarcijfers 1999 Unit 4 NV: Omzet, winst en winst per aandeel stijgen naar recordhoogte. Internet en security snelste groeier met 141%

Sliedrecht, 29 februari 2000 - Unit 4 NV heeft uitstekend gepresteerd in 1999, voor de vijfde achtereenvolgende keer werd een recordomzet en -winst behaald. Unit 4 heeft in 1999 een 70% hogere nettowinst behaald van euro 8,7 miljoen, tegen euro 5,1 miljoen in 1998. De omzet steeg met 73% van euro 41,0 miljoen in 1998 naar euro 71,0 miljoen over 1999. De autonome groei bedroeg ca 36%. De omzet werd voor 84% in Nederland gerealiseerd (1998: 92%). De overige omzet kwam voornamelijk uit Belgie en Luxemburg. Unit 4 wil verder gaan internationaliseren met de focus op werkgebieden buiten de Benelux. De winst per aandeel steeg in 1999 met 48% tot euro 1,16.

Vooral de internet en security omzet groeide enorm met 141% ten opzichte van 1998. In de uitsplitsing naar producten en diensten viel met name de groei van 88% in services op. De licentie-omzet steeg gezond met 73% en de onderhoudscontracten zijn met 56% toegenomen in vergelijking met 1998. De totale groei in 1999 is voor een belangrijk deel tot stand gekomen in België. De omzet in België nam in 1999 ten opzichte van 1998 toe met maar liefst 237%.

Het bedrijfsresultaat nam toe van euro 7,3 miljoen tot euro 11,9 miljoen, een stijging van 63%. Aan kosten ten behoeve van Research & Development werd euro 8,2 miljoen uitgegeven (11,6% van de omzet).

In 1999 heeft Unit 4 de organisatie verder geoptimaliseerd, zodat pro-actief ingespeeld kan worden op toekomstige marktontwikkelingen. Unit 4 -the secure eBusiness company- is inmiddels een one-stop-shop leverancier van secure e-business solutions. Dit concept zal vooral in de komende jaren voor verdere groei zorgen. Ondernemingen zullen steeds vaker zaken gaan doen via het internet en zullen de oplossing van het security probleem als belangrijkste vereiste aanmerken. Unit 4 kan als expert op dit gebied het totale pakket van veilig zaken doen via het internet aanbieden. De onderneming is mede daardoor geslaagd om in alle doel-markten haar marktaandeel te vergroten. Ook in de toekomst wil Unit 4 het beter blijven doen dan de markt in het algemeen, die overigens naar verwachting snel zal blijven groeien.

Unit 4 was wederom zeer succesvol op de arbeidsmarkt. Het aantal medewerkers per ultimo 1999 groeide naar meer dan 700. Dit is een stijging van ca. 73% ten opzichte van de stand per ultimo 1998. De gerealiseerde groei kwam voor de helft tot stand door overnames, de andere helft groeide autonoom aan. Het verloop onder de medewerkers bleef relatief laag en bedroeg minder dan 8%.

Positieve vooruitzichten
De vooruitzichten voor het jaar 2000 en volgende jaren zijn onverminderd positief.
Belangrijke factoren daarbij zijn onder andere de invoering van de euro (per uiterlijk 1 januari 2002) en de verdere opkomst van E-Business, waarbij het internet gebruikt wordt als communicatiemedium tussen klanten en leveranciers. Ook de markt voor mobiele telefonie ontwikkelt zich in Europa zeer voorspoedig zodat draadloze toegang tot computersystemen via bijvoorbeeld WAP (Wireless Application Protocol) de komende tijd naar verwachting verder zal toenemen. Unit 4 heeft recent aangekondigd haar producten beschikbaar te maken voor mobiele toegang via WAP.

Op korte termijn verwacht Unit 4 nieuwe activiteiten op het gebied van e-commerce en business-to-business op het internet te introduceren.

Veel aandacht wordt voorts besteed aan synergie, kostenbeheersing en verhoging van de productiviteit. Het investeringsbeleid, noodzakelijk voor de groei op lange termijn, wordt onverkort voortgezet.

De directie van Unit 4 verwacht dat 2000 zowel qua omzet als resultaat een gezonde ontwikkeling zal laten zien, passend in de middellange termijndoelstelling gericht op voortgaande omzet- en winstgroei van ten minste 30% per jaar. Naast autonome groei zullen acquisities die de groei versnellen, die waarde toevoegen aan de onderneming en die passen in de strategie worden nagestreefd.

Overige data:
Het jaarverslag van Unit 4 verschijnt op 2 maart aanstaande. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op woensdag 26 april 2000 in het hoofdkantoor van Unit 4 in Sliedrecht. Bedrijfsprofiel Unit 4 NV
Al 20 jaar voorziet de standaard bedrijfssoftware met de bijbehorende dienstverlening van Unit 4 in de behoefte aan managementinformatie van zijn klanten in de Benelux. Het bedrijf is marktleider in de middenmarkt van groothandel en distributie en heeft prominente posities als leverancier van software voor accountantskantoren en productieautomatisering en als leverancier van veilige oplossingen en diensten op het gebied van zakendoen via het Internet.

De klanten van de Unit 4 Software Groep zijn overwegend middelgrote ondernemingen en instituten. Het bedrijf levert algemene oplossingen die in alle bedrijfstakken worden toegepast en heeft zich ook toegespitst op een beperkt aantal specifieke verticale markten. Dat zijn de discrete industrie, groothandel, distributie, handel en logistiek, accountantskantoren en de gezondheidszorg.

Voortdurende verbetering van de kwaliteit, excellente dienstverlening en het effenen van de weg naar veilig en betrouwbaar zakendoen via het Internet is onze manier om onze groei en marktpositie te versterken. De kracht om tot effectieve resultaten te komen zit in onze medewerkers. Zij combineren diepgaande kennis op het gebied van bedrijfs-software en veiligheid met materiekennis en ervaring over de markten waarin zij werken.

Strategisch richt de Unit 4 Software Groep zich op het compleet aanbieden van bedrijfssoftware en diensten voor het geïntegreerd en veilig zakendoen via het Internet in West Europa, door het aanbieden van applicatiediensten. Dit is de manier om alle kerncompetenties via een beveiligd Internet aan onze klanten aan te bieden. Excellente dienstverlening en autonome groei stellen de ontwikkeling van de onderneming veilig. Onze stapsgewijze acquisitiestrategie versterkt onze positie in kernmarkten.

De Unit 4 Software Groep Software heeft meer dan 1500 applicaties geïnstalleerd in het hogere en middensegment van de markt. Deze leveren bedrijfskritische management informatie aan meer dan 30.000 eindgebruikers. In de markt van kleinere bedrijven en organisaties heeft de onderneming
6.000 applicaties geïnstalleerd. De onderneming is ISO 9001 gecertificeerd, heeft circa 700 medewerkers en een omzet van 71 miljoen euro in 1999. Sedert februari 1998 zijn de aandelen van de onderneming genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs.

Deel: ' Unit 4 NV in 1999 Cijfers stijgen naar recordhoogte '
Lees ook