UNIT 4 SUCCESVOL OVER EERSTE ZES MAANDEN 1999 EN REALISEERT WEDEROM FORSE GROEI VAN OMZET EN NETTOWINST

Sliedrecht, 27 augustus 1999 – Over het eerste halfjaar 1999 meldt de directie van Unit 4 N.V. de volgende resultaten:


* Nettowinst + 59% tot EUR 3,9 miljoen

* Omzet + 64% tot EUR 31,3 miljoen

* Bedrijfsresultaat + 54% tot EUR 5,4 miljoen
* Winst per aandeel + 42% tot EUR 0,54

Unit 4 N.V. heeft in de eerste zes maanden van 1999 een nettowinst gerealiseerd van EUR 3,9 miljoen. Dit is een winststijging van 59% ten opzichte van de eerste zes maanden van 1998 (EUR 2,5 miljoen). De winst per aandeel steeg van EUR 0,38 over de eerste helft van 1998 naar EUR 0,54 over dezelfde periode van 1999, hetgeen een stijging van 42% betekent op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Unit 4 realiseerde in het eerste halfjaar van 1999 een omzet van EUR 31,3 miljoen. Dit betekent een stijging van 64% ten opzichte van het eerste halfjaar 1998 waarin een omzet van EUR 19,1 miljoen werd gegenereerd. De autonome groei is over deze periode 30% en alle segmenten waarin Unit 4 actief is lieten groei zien. Het bedrijfsresultaat nam toe van EUR 3,5 miljoen tot EUR 5,4 miljoen, een stijging van 54%.

Terugblikkend op het eerste halfjaar 1999 stelt de directie van Unit 4 zeer tevreden te zijn over de behaalde resultaten.

Ontwikkelingen in 1999
In de eerste helft van 1999 heeft Unit 4 haar marktposities in de midden-markt voor enterprise solutions verder versterkt. Het integreren van E-business applicaties in de bestaande productenlijn bevestigt hoe Unit 4 innovatief inspeelt op nieuwe trends en ontwikkelingen. Onder de huidige markt-omstandigheden zal het beleid van Unit 4 in eerste instantie gericht blijven op versterking van de marktpositie in het gehele mid-marktsegment met als doel een verdere verhoging van het rendement. Dit beleid is -evenals het vorige jaar- in het eerste halfjaar succesvol verlopen en zal ook in het tweede halfjaar worden voortgezet. Daarnaast worden nieuwe stappen gezet om in de komende jaren een verdere omzetgroei mogelijk te maken. In de nabije toekomst zal een aantal innovaties worden geïntroduceerd. Met name bij middelgrote ondernemingen profileert Unit 4 zich sterk.

De verbetering van de netto omzet en het bedrijfsresultaat is mede het gevolg van de grote opdrachten – o.a. bij de Imbema groep en UNICEF- die de divisie Enterprise Solutions de afgelopen periode binnenhaalde. Ook de andere divisies lieten een gezonde groei zien. Het grootste aandeel van de omzet kwam voor rekening van de producten uit de "Enterprise software"-portfolio.

De functionele integratie van de geacquireerde activiteiten werd voortvarend opgepakt door synergetische kostenbesparingen en succesvolle cross-selling van bestaande produktlijnen. Technologie- en kennisuitwisseling resulteerden in een ontwikkelingsversnelling en verbreding van de geboden pakketfunctionaliteit.

Inspelend op de toenemende marktvraag van het midden-segment groeiden de activiteiten van Unit 4 op het gebied van de gespecialiseerde hoogwaardige dienstverlening. Dit heeft impliciet verhoging van de kwaliteit bij totaaloplossingen tot gevolg gehad.

De geplande time-to-market doelstellingen werden gerealiseerd door de tijdige release van state-of-the-art produkten op het gebied van E-commerce en op SQL-7-gebaseerde oplossingen in de ERP middenmarkt.

De buitenlandse inspanningen resulteerden in een verdubbeling van het omzetaandeel buiten Nederland (van 8% naar 16%), zodat de organisatorische fundamenten gelegd zijn voor een succesvolle geografische expansie.

Acquisities en deelnemingen
Unit 4 heeft in het eerste halfjaar van 1999 de volgende acquisities gedaan: Impakt N.V. en Netpoint N.V. in België, Diheco B.V. en DiGiS B.V. in Nederland.

Met de acquisitie van Impakt - grootste Belgische aanbieder van Network Associates Inc.- heeft Unit 4 haar Belgische klantenbestand aanzienlijk uitgebreid en beschikt hiermee over het meest ervaren team van dienstverleners op het gebied van security- en beveiligingsoplossingen. De activiteiten van Impakt sluiten naadloos aan bij die van Unit 4 op het gebied van anti-virus-, firewall-, encryptie-, helpdesksoftware en netwerkcontrole en verstevigen de toonaangevende positie van Unit 4 in de Benelux.

De overname van Netpoint levert Unit 4 een stevige basis voor de verdere ontwikkeling en profilering inzake Internet services en e-commerce bij handelsbedrijven in de Benelux. NetPoint is een specialist in het ontwikkelen van e-commerce applicaties en webdesign en biedt tevens internet hosting en access-diensten aan Belgische en internationale klanten.

Met de overname van Diheco verstevigde Unit 4 de positie van de divisie Enterprise Solutions en kreeg zij toegang tot de groeimarkt van ERP-systemen voor de bouwtoeleveringsbedrijven. Tevens kan door de overname deze ERP-kennis op andere product-marktcombinaties worden ingezet. Door het samenvoegen van de klantenbases kunnen beide bedrijven middels cross-selling, meerdere diensten en producten aan hun bestaande klanten aanbieden bijvoorbeeld op het gebied van Electronic Commerce.

Via de acquisitie van DiGiS kreeg Unit 4 verdere toegang tot de groeimarkt van ERP-systemen binnen de grotere technische handels- en distributie ondernemingen en verstevigt zij haar positie van "leading" ERP leverancier in de middenmarkt. De ontwikkelde standaardpakketten van DiGiS zijn met name geschikt voor groothandels bedrijven met meerdere filialen en/of vestigingen.

Bovengenoemde bedrijven leverden reeds alle een positieve bijdrage aan de winst per aandeel. Het aantal uitstaande aandelen Unit 4 is de afgelopen periode toegenomen tot 7.844.000 (t.o.v. 7.200.000 per einde 1998). Het gemiddeld aantal aandelen is gegroeid naar 7.224.000 (t.o.v. 6.367.000 per einde eerste helft 1998).

Tevens is Unit 4 -via een 30% belang- een strategische alliantie aangegaan met Van der Kley Automatisering. Hierdoor ontstaat een combinatie van twee van de grootste in de accountancybranche gespecialiseerde software leveranciers in Nederland. Doel van de samenwerking is het gezamenlijk ontwikkelen en leveren van software (en bijbehorende dienstverlening) voor de accountancymarkt om zo snel in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt.

State-of-the-art software
Recentelijk verschenen in de vakpers enkele artikelen waarin producten van Unit 4 aan een kritische vergelijkingstest werden onderworpen. De programma's van Unit 4 komen consequent als sterkste uit de bus. Zo concludeerde Bizz, het zakenblad van Elsevier in haar juninummer: "Multivers for Windows is onder andere de concurrenten op het gebied van gebruiksgemak tien stappen voor en duidelijk het meest eigentijds omdat de integratie met Internet het verst gaat ten opzichte van de andere producten uit de test". Het Handboek Windows van uitgever Ten Hagen Stam gaat nog verder: "Multivers is andere boekhoud-pakketten minstens één jaar voor. Het programma sluit naadloos aan op de laatste ontwikkelingen van Windows".

Unit 4 en Microsoft zijn strategische partners en hierdoor sluiten de programma's van Unit 4 naadloos aan op de laatste ontwikkelingen van Windows. Unit 4 is als een van de eerste op de hoogte geweest van alle technische veranderingen op het Windows-platform en heeft daarop in kunnen spelen. In het kader van deze samenwerking zal Unit 4 ook Microsoft database SQL Server 7.0 "embedded" kunnen leveren met haar softwareprogramma's.

Een andere strategische partner voor Unit 4 is Progress. Met de nieuwste software-ontwikkeltechnologiën heeft Unit 4 een E-commerce toepassing voor haar top-segment klanten ontwikkeld. De toepassing is een business-to-business oplossing voor o.a. orderinvoer en is platformonafhankelijk.

Medewerkers
Het personeelsbestand van Unit 4 bestaat voornamelijk uit hoogopgeleide zeer gemotiveerde medewerkers. Het personeelsbeleid is gericht op het blijvend stimuleren van betrokkenheid en ontplooiing van de medewerkers.

In de eerste zes maanden van 1999 was Unit 4, ondanks de beperkte beschikbaarheid van ICT-professionals in de markt, succesvol in het aantrekken van nieuwe medewerkers. Het totaal aantal personeelsleden is ook mede als gevolg van de gepleegde acquisities in de eerste helft van 1999 sterk gegroeid tot gemiddeld 530 medewerkers ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Momenteel zijn er ca. 550 personeelsleden bij Unit 4 werkzaam. Het verloop bleef onveranderd laag en bedroeg ca. 8%.

Verwachtingen
Op basis van de hierboven geschetste gang van zaken verwacht de directie ook in de tweede helft van 1999 een voortgaande sterke groei. De directie van Unit 4 verwacht het gehele jaar 1999, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, succesvol te kunnen afsluiten.

Unit 4 verwacht over geheel 1999 een stijging van de netto-winst te gaan realiseren van ruim 60% ten opzichte van 1998. Over geheel 1999 verwacht de directie van Unit 4 een omzetstijging van meer dan 60% ten opzichte van 1998. Unit 4 verwacht over geheel 1999 de autonome groei met ca. 30% te kunnen continueren. Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 7.474.000 zal de winst per aandeel naar verwachting stijgen met ruim 40% over geheel 1999.

//////////////////////////////////

Profiel Unit 4 N.V.

Unit 4 ontwikkelt en levert softwarepakketten voor ondernemingen en instellingen op het gebied van administratie, groothandel, logistiek, accountancy, gezondheidszorg en security in de gehele Benelux. Unit 4 richt zich in het bijzonder op de Benelux maar streeft ernaar haar activiteiten ook naar andere EU-landen uit te breiden. Unit 4 kent een divisiestructuur met marktgerichte eenheden om ervoor te zorgen dat markten met voldoende focus worden bedient. De divisies hebben ieder hun eigen specialistische structuur en kennis, waardoor zij de markt optimaal van dienst kunnen zijn.

Unit 4 onderscheidt de volgende Divisies, elk met hun specifieke product-marktcombinatie: Divisie Small and Medium sized Businesses voor ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf; Divisie Enterprise Solutions ten behoeve van middelgrote en grotere ondernemingen in de groothandels- en logistieke sector; Divisie Accountancy met een totaalaanbod van software en diensten ten behoeve van de accountancy-sector; Divisie Healthcare, met programmatuur voor de gezondheidszorg ten behoeve van onder andere de financiële administratie, bewonersregistratie en de zorgondersteuning; Divisie Security met security- software en dienstverlening rondom de beveiliging van informatiesystemen en netwerken; Divisie Services waarin de ondersteuning van de Unit 4 producten wordt verzorgd m.b.v. vooronderzoeken, implementatie, consultancy, trainingen en support.

De activiteiten van de divisies richten zich voornamelijk op de volgende doelmarkten: handel en distributie;
non-profitinstellingen en gezondheidszorg;
industriële ondernemingen;
zakelijke dienstverlening.

Omdat de software van Unit 4 breed inzetbaar is, is de scheiding in doelmarkten niet absoluut; zo zijn de producten voor het MKB op alle genoemde doelmarkten inzetbaar en zijn de producten van de Security-divisie geïmplementeerd bij veel verschillende soorten bedrijven en instellingen in een veelheid van sectoren.

In 1998 boekte de onderneming een omzet van EUR 41,0 miljoen (een stijging van 148 % ten opzichte van EUR 16,5 miljoen in 1997). De nettowinst steeg naar EUR 5,1 miljoen (100 % meer dan de EUR 2,6 miljoen in 1997). Inmiddels zijn er over diverse locaties verspreid in de Benelux ca. 550 medewerkers in dienst van Unit 4.

Informatie over Unit 4 en haar producten is beschikbaar op het World Wide Web op http://www.unit4.nl/

Deel: ' Unit 4 succesvol over eerste helft 1999 Nettowinst +59% '
Lees ook