United Services Group

United Services Group:
Eerste stap op Spaanse uitzendmarkt
Overname Secretary Plus afgerond

Almere, 1 augustus 2001. United Services Group N.V. heeft alle aandelen van de Spaanse uitzendorganisatie TempÍber S.A. overgenomen. TempÍber werd midden jaren negentig opgericht als onderdeel van het internationale IT-concern Getronics en richtte zich in de beginjaren specifiek op ICT'ers. Door de sterke groei van de Spaanse uitzendmarkt werd besloten het werkterrein uit te breiden en ontwikkelde de onderneming zich tot een brede dienstverlener met het accent op het officesegment.

TempÍber is actief vanuit een tiental vestigingen die, naast in onder andere Barcelona, Valencia en Sevilla, vooral zijn geconcentreerd in en rond Madrid. De omzet zal dit jaar naar verwachting de 12 miljoen euro overschrijden. De overname is voldaan in contanten en zal voor het lopende boekjaar nog geen effect hebben op de winst per aandeel.

Spanje wordt door United Services Group gezien als een interessante groeimarkt. Het aantal uitzendkrachten in procenten van de beroepsbevolking ligt met 0,9% nog ver onder het Nederlandse niveau van 4,5%. De Spaanse uitzendmarkt zal de komende jaren naar verwachting jaarlijks toenemen met ruim 15%. United Services Group zal ook in Spanje haar succesvolle multi-niche-strategie verder ten uitvoer brengen, waarbij de nadruk zal liggen op het bedienen van klanten in het midden- en kleinbedrijf en het aanbieden van hoger geschoolde flexibele arbeidskrachten in vakspecialistische beroepsgroepen.

Secretary Plus
De op 3 juli jl. aangekondigde overnamegesprekken met Secretary Plus zijn inmiddels afgerond. De overdracht van aandelen zal plaatsvinden, zodra de NMa haar goedkeuring aan deze transactie heeft verleend. Deze goedkeuring zal naar alle waarschijnlijkheid nog in augustus worden verkregen. Secretary Plus is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die zich heeft gespecialiseerd in het plaatsen, opleiden en begeleiden van secretaresses en management assisterend personeel. Vanuit 32 vestigingen in Nederland, België en Duitsland wordt voor dit jaar naar verwachting een omzet gerealiseerd van meer dan 45 miljoen euro. De financiële gegevens van Secretary Plus zullen vanaf
1 juli 2001 worden geconsolideerd en direct bijdragen aan de winst per aandeel van United Services Group N.V.

United Services Group N.V. is als Europese dienstverlener actief in Nederland, België, Duitsland en Spanje op het gebied van flexibele arbeid, opleidingen, call centerdiensten en facility management. De aandelen United Services Group N.V. staan genoteerd aan de Effectenbeurs Euronext Amsterdam. Vanuit een aantal zelfstandige werkmaatschappijen, waaronder Unique en Technicum (uitzending), United Capacity, United Technical Solutions en United ICT Solutions (werving & selectie, detachering en projectmatige activiteiten voor vakspecialisten), Luzac College (opleidingen) en Telecom Direct (call centerdiensten), worden de diverse dienstverleningsvormen aangeboden.

Raad van Bestuur United Services Group N.V.

Voor nadere informatie:
Alex D. Mulder Telefoon: +31 (0)36 529 95 02

Deel: ' United Services Group koopt Spaanse uitzendorganisatie '
Lees ook