United Services Group

PERSBERICHT

United Services Group neemt Start definitief over

Almere - Gouda, 24 mei 2002. De Raad van Bestuur van United Services Group N.V. deelt mede, in aansluiting op het persbericht van 2 april 2002, dat de overname van Start Holding B.V. definitief is. De ondernemingsraden van beide ondernemingen hebben een positief advies uitgebracht met betrekking tot de overname. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft zonder voorwaarden de overname goedgekeurd.
USG heeft effectief per 23 mei 2002 een controlerend belang van 51% in Start Holding verworven en zal de resterende 49% via een call en put optieconstructie uiterlijk in 2004 verwerven.

Rationale van de transactie
Door de overname ontstaat een verdere verbreding van het diensReceived: from Hilten-MTA by hilten_01.vanhiltentenaanbod aan klanten in Nederland, waardoor aan de zogenaamde one-stop-shop strategie verdere invulling kan worden gegeven. In het bijzonder zal van deze samenwerking het marktsegment van de technisch specialisten kunnen profiteren. De combinatie verwacht voorts, gezien de bijzondere achtergrond van Start, een belangrijke rol te kunnen vervullen in het beleid van de overheid om de uitvoering van publieke taken steeds meer aan private organisaties uit te besteden. De internationale positie van USG wordt door de overname versterkt in onder andere Spanje, waar Start een nummer 3 positie heeft, Italië en Centraal Europa. Met behulp van de opgebouwde expertise in Nederland en België zal in de diverse Europese markten de versterkte marktpositie worden gebruikt om de specialistische dienstverlening versneld uit te bouwen.

Financiële aspecten
USG investeert per direct Euro 50 miljoen in de bedrijfsvoering van Start Holding en verwerft daarmee 51% van de aandelen van Start Holding. Ter financiering hiervan heeft USG onlangs circa 2 miljoen nieuwe gewone aandelen geplaatst ter waarde van circa Euro 45 miljoen. Met de verwerving van de resterende 49% van de Start aandelen is een bedrag gemoeid van minimaal
Euro 100 miljoen en maximaal Euro 125 miljoen. Deze verplichting wordt door de huidige eigenaar van Start Holding - Stichting Start - omgezet in een achtergestelde lening aan USG met een looptijd van 10 jaar. Hierdoor zal voor deze overname geen verder beroep op de kapitaalmarkt nodig zijn.

Publicatie halfjaarcijfers
In verband met bovengenoemde overname en het feit dat de halfjaarcijfers 2002 van United Services Group en Start per 1 juni 2002 geconsolideerd zullen worden, zal de publicatie van de halfjaarcijfers 2002 van USG niet op 25 juli a.s., maar op 4 september a.s. plaatsvinden tijdens beurs.

Profiel United Services Group
United Services Group (voorheen Unique International) is als Europese dienstverlener actief in Nederland, België, Duitsland en Spanje op het gebied van flexibele arbeid, opleidingen en customer care-services. De aandelen United Services Group staan genoteerd aan de Effectenbeurs Euronext Amsterdam. Vanuit een aantal zelfstandige werkmaatschappijen, waaronder Unique, Secretary Plus en Technicum (detachering & uitzending), United Capacity, United Technical Solutions en United ICT Solutions (werving & selectie, detachering en projectmatige activiteiten voor vakspecialisten), United Independent Solutions (dienstverlening aan zelfstandigen zonder personeel), Luzac College en InterCollege (opleidingen) en Telecom Direct en Call-IT (customer contact-centers), worden de diverse dienstverleningsvormen aangeboden. United Services Group behaalde in 2001 een omzet van Euro 600 miljoen.

Profiel Start
Start is 25 jaar geleden door de Nederlandse overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden opgericht om in aanvulling op de arbeidsbureaus werkzoekenden via een tijdelijke baan aan vast werk te helpen en is in 1996 geprivatiseerd. Start is actief in Nederland, België, Spanje, Portugal, Italië en Centraal- en Oost-Europa op het gebied van flexibele arbeid. Start biedt een breed dienstenpakket, eïntegratie,
opleidingen en loopbaaninterventie.
Start heeft zich ontwikkeld tot de nummer 2 op de Nederlandse markt met een sterke positie in onder meer de zorg, techniek, transport en logistiek en de overheid. Start behaalde in 2001 een omzet van ruim Euro
1 miljard, waarvan circa een kwart buiten de thuismarkt Nederland. De omzet in Nederland wordt merendeels behaald met uitzenddiensten in zowel de publieke als private sector. Circa 50% van haar omzet realiseert Start in het MKB segment.

Raad van Bestuur
United Services Group N.V.

Voor nadere informatie:

United Services Group:
de heer Ron Icke

+31 (0)36 529 95 05;
website: www.UnitedServicesGroup.nl

Deel: ' United Services Group neemt Start definitief over '
Lees ook