UNIV

Univé: oplossingen voor problemen in gezonheidszorg

ALKMAAR - Univé Verzekeringen wil de schaarste in de zorg aanpakken. De situatie in de zorg wordt met de dag nijpender en toekomstige ontwikkelingen als toename van de vraag naar zorg en een afnemend aantal zorgaanbieders, mede door vergrijzing, zorgen voor een somber toekomstbeeld.

Univé organiseert op 3 december een forum waarin samen met relevante partijen van gedachten wordt gewisseld. .Overheden, zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten moeten samenwerken om deze dramatische ontwikkelingen tegen te gaan., is de mening van Univé Verzekeringen.

De problemen in de gezondheidszorg zijn groot en worden steeds groter. .Er ontstaat een tekort aan huisartsen; schaarste aan tandartsen dreigt; verloskundigen vinden is een probleem; personeel voor de thuiszorg is bijzonder schaars... Een willekeurige opsomming van uitspraken die vaak worden gedaan en helaas waar zijn. Ook in Noord-Holland Noord is en dreigt steeds meer personele schaarste in de zorg.

Schaarste in de zorg is een probleem dat de hele maatschappij raakt. Het treft ook de verzekerden van Univé Verzekeringen, de grootste zorgverzekeraar in de regio Noord-Holland. Verzekerden betalen premie voor een goed pakket en hebben daardoor recht op zorg. Univé wil beloften waar kunnen maken.

Van diverse kanten komen signalen dat er schaarste aan personeel is en dat schaarste binnenkort nog meer manifest wordt. Echter gedeelde inzichten en integrale gezamenlijke acties ontbreken vooralsnog. Daarom organiseert Univé Verzekeringen op vrijdag 3 december aanstaande een discussiemiddag met als thema .personele schaarste in de zorg.. Tijdens dit Univé Forum Actueel wil Univé samen met relevante partijen inzicht krijgen in de omvang van het probleem in met name Noord-Holland Noord: in welk gebied en welke beroepsgroep is sprake van schaarste en hoe ernstig is dit probleem?

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Deel: ' Univé oplossingen voor problemen in gezondheidszorg '
Lees ook