UNIVÉ VERZEKERINGEN

Univé wil concurrentiepositie versterken

Univé wil concurrentiepositie versterken

Univé Verzekeringen streeft naar versterking concurrentiepositie

ZWOLLE - Univé Verzekeringen, gevestigd in Alkmaar, Assen, Kerkrade en Zwolle, gaat haar concurrentiepositie verder versterken. Markt- en klantgericht werken worden verbeterd terwijl doelmatigheid en efficiency worden verhoogd.

Een van de consequenties van deze koers is dat de volledige procesgang bij de coöperatieve verzekeraar kritisch wordt bekeken en waar nodig verbeterd wordt. Met name op het terrein van informatisering hebben de komende jaren op grote schaal vernieuwingen plaats. Deze aanpassingen zijn ook noodzakelijk om de organisatie volledig 'euro-proof' te maken. Univé realiseert beide projecten gelijktijdig om tijd, geld en energie te besparen.

De vernieuwingen leiden tot een efficiëntere werkwijze. Univé verwacht zo over een termijn van drie jaar tot een reductie van circa 250 volledige arbeidsplaatsen te komen. Naar verwachting zal deze reductie grotendeels via natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten plaatshebben. Bij Univé werken op dit moment ongeveer 1500 mensen (1350 fte's). Univé streeft ernaar de vernieuwingen in 2001 af te ronden.

De Centrale Ondernemingsraad en de vakorganisaties zijn geïnformeerd over de plannen. Met de bonden wordt overleg gevoerd over een sociaal plan. Algemeen directeur drs. ing. T. Meinders heeft deze week tijdens personeelsbijeenkomsten in Alkmaar, Assen, Kerkrade en Zwolle alle medewerkers op de hoogte gesteld.

Univé behoort tot de grotere verzekeringsmaatschappijen in dit land. De coöperatieve verzekeraar heeft een verzekeringsrelatie met ruim een miljoen huishoudens in Nederland. Univé is financieel kerngezond. De eerste cijfers over 1998 duiden op een resultaat dat in lijn ligt met het positieve resultaat over 1997. Bij Univé zijn circa tachtig zelfstandige Onderlingen aangesloten met ongeveer 150 vestigingen verspreid over Nederland.

E I N D E P E R S B E R I C H T

Deel: ' Univé wil concurrentiepositie versterken '
Lees ook