Universiteit van Amsterdam


UvA richt centrum op voor cognitiewetenschap
Gepubliceerd op vrijdag 12 oktober 2001

De Universiteit van Amsterdam richt een centrum op voor cognitiewetenschap, het Cognitive Science Center Amsterdam (CSCA), waarin neurobiologen, cognitieve psychologen en logici intensief met elkaar samenwerken. De cognitiewetenschap aan de UvA heeft zowel landelijk als internationaal een zeer sterk en in sommige opzichten uniek profiel. Het CSCA moet deze positie verder versterken. Het terrein van de cognitiewetenschap beslaat onder meer spraak, taal, waarneming, aandacht, denken, leren en communicatie. Cognitieve processen vinden plaats op verschillende niveaus: van de hersencellen en het gedrag van één persoon tot intelligent sociaal gedrag in groepen en organisaties. In het verleden werden vanuit verschillende vakgebieden aspecten afzonderlijk onderzocht. Met de ontwikkeling van computerwetenschappen, wiskundige logica, cognitieve psychologie en neurobiologie, is de behoefte aan overkoepelend, vakgebiedoverstijgend onderzoek sterk gegroeid.

Aan het Cognitive Science Center Amsterdam nemen de volgende onderzoekinstituten deel:

-Swammerdam Institute for life Sciences van de Faculteit der Natuurwetenschappen,Wiskunde en Informatica;

-Onderzoekinstituut Psychologie van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen;

-Institute for Logic, Language and Computation van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

In de toekomst zullen ook taalwetenschappers van de Faculteit der Geesteswetenschappen en onderzoeksgroepen van het Academisch Medisch Centrum deelnemen.

Het centrum zal verder diverse onderwijsactiviteiten verzorgen. Zo wordt een brede interdisciplinaire masteropleiding Cognitieve wetenschappen voorbereid, die in september 2003 van start zal gaan. Directeur van het centrum is prof. dr. M.W. van der Molen, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie.
Bron UvA Persvoorlichting

Deel: ' Universiteit Amsterdam richt centrum cognitiewetenschap op '
Lees ook