Wageningen Universiteit

topbalk Wageningen UR


Persbericht

03-09-99, nr. 001

Minister Brinkhorst (LNV) onderstreept belang krachtenbundeling in Wageningen UR

Universiteit en DLO-instituten voeren voortaan samen één huismerk

Tijdens de opening van het Academisch Jaar van de Wageningse universiteit, op maandag 6 september, zal de nieuwe huisstijl en het nieuwe beeldmerk van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) worden gepresenteerd. Vanaf dan voeren zowel Wageningen Universiteit (de nieuwe naam van de Landbouwuniversiteit) als de twaalf DLO-instituten een huisstijl die het kennishuis van de toekomst verbeeldt. Naar verwachting zal de volledige invoering van de huisstijl minstens een jaar gaan duren. De proefstations van het landbouwkundig praktijkonderzoek volgen zodra de overstap naar Wageningen UR volledig beklonken is. Minister mr. L.J. Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) spreekt in de openingsrede over de rol van Wageningen UR in de agenda tot 2010 en onderstreept daarmee het belang van de krachtenbundeling van de universiteit en de onderzoeksinstituten. Met circa 6000 medewerkers is Wageningen UR een strategische partner voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het beeldmerk, een basale vorm van een huis (een huis is in klassiek-Grieks oikos; waar onder meer ecologie en economie van zijn afgeleid), staat symbool voor de complexe relaties tussen mens en zijn omgeving. Wageningen UR wil graag het kennishuis zijn dat mensen helpt bij het verkrijgen van gezond voedsel in een leefbare wereld.

Vijf kenniseenheden
De introductie van een nieuwe huisstijl voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum (tijdens de oprichting ook wel aangeduid als Kenniscentrum Wageningen) is een nieuwe stap in de integratie van Wageningen Universiteit met de twaalf DLO-instituten en de negen proefstations van het landbouwkundig praktijkonderzoek. Negens in ons land of daarbuiten is een dergelijke grootscheepse integratie te vinden van enerzijds wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en anderzijds strategisch en praktijkgericht onderzoek. De vorming van Wageningen UR is in 1996 in gang gezet door minister Van Aartsen. In juni 1997 werd prof.dr. C.P. Veerman benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en in april 1998 werd de stichtingsakte getekend die aan Wageningen UR ten grondslag ligt. Naar verwachting zullen op termijn door fusie binnen de universiteit vijf departementen ontstaan. Deze zullen nauw gaan samenwerken met de (eveneens door fusies ontstane) zeven onderzoeksinstituten in kenniseenheden. De vijf beoogde kenniseenheden hebben de volgende werkvelden: planten, dieren, groene ruimte, voeding & agrotechnologie en sociaal-economische wetenschappen.

Merkbeleid
De huisstijl geldt voor alle onderdelen van Wageningen UR. Het beeldmerk (een gestileerd groen huis op donkerblauwe ondergrond) zal prominent gevoerd worden door Wageningen Universiteit, haar departementen, en de (voormalige) DLO-instituten. Een aantal instituten heeft gekozen voor de bekende afkorting (AB, ATO, CPRO, IMAG, IPO, LEI, RIKILT, RIVO) al dan niet in combinatie met de vestigingsplaats (ID-Lelystad). Het Staring Centrum en het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek lanceren meteen de nieuwe naam van het fusieproduct: Alterra.

Invoering
De invoering van de huisstijl zal stapsgewijs plaatsvinden. Met ingang van 6 september zijn de grafische elementen beschikbaar waardoor het voor medewerkers mogelijk wordt de huisstijl toe te passen op briefpapier, visitekaartjes, publicaties (folders, brochures, dictaten, posters, rapporten, etc.) en in elektronische (computerpresentaties, internetsites). In september is de eerste nieuwe brochure van Wageningen UR beschikbaar. Eind oktober/begin november volgt het voorlichtingsmateriaal voor middelbare scholieren. De bewegwijzering in Wageningen en rond de gebouwen in Den Haag, Lelystad en IJmuiden worden rond eind november geplaatst.

Programma
De opening van het academisch jaar 1999-2000 van Wageningen Universiteit vindt dit jaar plaats in theater Junushoff. Op het programma staan voordrachten van prof.dr. C.P. Veerman (voorzitter raad van bestuur Wageningen UR) over de verantwoordelijke universiteit, mr. L.J. Brinkhorst (minister van LNV) over de rol van Wageningen in de agenda tot 2010 en prof.dr. C.M.J. van Woerkum (hoogleraar voorlichtingskunde) over de stijl van het huis. Na de presentatie van de huisstijl opent prof.dr. C.M. Karssen (rector magnificus Wageningen Universiteit) het academisch jaar.

NOOT VOOR DE REDACTIE
De opening van het academisch jaar van Wageningen Universiteit vindt plaats op maandag 6 september, vanaf 16.30 uur, in theater Junushoff, Plantsoen 3, Wageningen. Op aanvraag zijn uitingen van de huisstijl beschikbaar bij het huisstijlbureau, tel. 0317-485474. Meer informatie: Stafafdeling Communicatie, Rien Bor, tel. 0317-482931 of 422675 (privé)

Behandeld door: Stafafdeling Communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003 of tel. 0317-412704 (privé)

Voor meer informatie kunt u mailen naar de Stafafdeling Communicatie: Office@Alg.VL.WAU.NL


Deel: ' Universiteit en DLO-instituten Samen één huismerk '
Lees ook