Gemeente Stadskanaal

Keywords: Stadskanaal, Onstwedde, Mussel, Musselkanaal, Alteveer, gemeente, Westerwolde, Groningen, Netherlands, Holland, Dutch

Onderzoek naar bezuinigingen creativiteitscentrum 'De Pauw'

De Onderzoeksgroep Kunst, Beleid en Management van de Rijksuniversiteit Groningen zal een onderzoek uitvoeren naar de bezuiniging van Fl. 40.000,00 op het gemeentelijk creativiteitscentrum 'De Pauw'.

Deze bezuiniging maakt onderdeel uit van de door de raad in 1997 vastgestelde totale bezuiniging van Fl. 1.000.000,00. De raad heeft in 1997 de wens geuit dat 'De Pauw' haar activiteiten in de toekomst zal blijven voortzetten, al zal dit in een afgeslankte vorm moeten zijn.

Het onderzoek zal worden gebruikt om tot een advies te komen over de manier waarop het centrum in de toekomst kan functioneren. Onderzocht zal worden of er een combinatie met andere instellingen kan worden gerealiseerd. Als voorbeeld is hierbij al een combinatie met het Ubbo Emmius genoemd.

De totale kosten voor het onderzoek bedragen Fl. 4.700,00. Naar verwachting zal het onderzoek tegen de zomer worden afgerond.

© Gemeente Stadskanaal

Deel: ' Universiteit helpt creativiteitscentrum Stadskanaal '
Lees ook