Ingezonden persbericht

PERSBERICHT UNIVERSITEIT LEIDEN

16 mei 2002

Universiteit leiden start masteropleiding ict in business

Nieuwe opleiding slaat brug tussen Informatica en Bedrijfswetenschappen

De Universiteit Leiden start per september 2002 met de voltijds Masteropleiding ICT in Business. De opleiding integreert ICT en bedrijfswetenschappen tot een nieuw vakgebied met inhoudelijke uitdagingen en uitstekende carrièreperspectieven. De Universiteit komt hiermee tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven om ICT in te zetten als strategisch wapen in plaats van operationeel hulpmiddel. Dit vraagt niet alleen om een nieuwe kijk op de toepassing van ICT, maar stelt tevens andere eisen aan de hedendaagse manager. De behoefte bestaat aan een Nieuwe Manager, die ICT als aandachtsgebied heeft ingebed in zijn algemene managementpraktijk.

In samenwerking met het bedrijfsleven heeft de Universiteit Leiden een Master of Science programma ontwikkeld dat jonge, ambitieuze Bachelors opleidt tot de functie van Nieuwe Manager. Deze unieke Masteropleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) en de Leiden University School of Management (LUSM) en slaat derhalve een brug tussen ICT en bedrijfswetenschappen.

De Masteropleiding ICT in Business is toegankelijk voor afgestudeerde HBO-ers met een ICT-opleiding, of met een bedrijfskundige of bedrijfseconomische achtergrond. Universitaire studenten die aantoonbaar drie jaar van een curriculum in een van deze vakken hebben doorlopen zijn eveneens welkom. Het maximum aantal beschikbare plaatsten bedraagt 50.

De opleiding duurt, afhankelijk van de inzet, 20 tot 24 maanden en is opgedeeld in vier semesters. Voor het volgen van de opleiding is het normale collegegeld verschuldigd.

Programma Manager Joost Broeren: "Het programma vraagt studenten eerst afstand te nemen van hun eigen specialisme en zich te bekwamen in een voor hen 'vreemde' discipline. Met deze nieuw verworven kennis en kunde ontwikkelt men vervolgens een visie waarmee men in staat is de grenzen van het eigen vakgebied te overstijgen. En dat is precies de kwaliteit die van de Nieuwe Manager wordt verwacht!".

Informatie: J. Broeren, 071-5277903 of 06-51845516 http://iib.liacs.nl

Leiden Institute of Advanced Computer Science
jbroeren@liacs.nl

Deel: ' Universiteit Leiden start masteropleiding ict in business '
Lees ook