Universiteit Maastricht opent Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

30 september 2016

Universiteit Maastricht opent Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Kennisplatform bevordert arbeidsparticipatie van mensen met arbeidsbeperking

Vrijdag 30 september opent de Universiteit Maastricht het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie. Dit kennisplatform bevordert de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking door kennis uit onderzoek bruikbaar te maken voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie wordt gesteund door UWV en werkt nauw samen met de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV). Rianne Letschert, rector magnificus aan de Universiteit Maastricht (UM), opent het centrum tijdens het congres ‘Inclusiviteit Werkt’ dat het expertisecentrum op 30 september organiseert.

“We voorzien bedrijven, instellingen en professionals in participatievraagstukken van kennis en expertise over inclusieve arbeidsorganisaties. Zodat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gewoon mee kunnen doen. Iedereen heeft het recht om volwaardig en naar vermogen mee te doen in de maatschappij. Werken hoort daar zeker bij”, aldus Fred Zijlstra, professor Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Maastricht en Directeur Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie.

De opening van het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie wordt verricht door Rianne Letschert, rector magnificus aan de Universiteit Maastricht. Dit doet ze door het congres ‘Inclusiviteit Werkt’ dat het expertisecentrum op 30 september organiseert, af te trappen. Rianne Letschert: “Als universiteit is het belangrijk om kennis uit onderzoek bruikbaar te maken voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Kennisbenutting door de samenleving is een speerpunt van de UM. Via Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie doen we dat door middel van bijvoorbeeld een kennisbank, adviezen en trainingen. Het vraagt veel extra’s om een inclusieve arbeidsorganisatie te worden. De universiteit heeft veel kennis en expertise in huis als het gaat om dat traject. Via het expertisecentrum delen wij die graag met bedrijven en instellingen.”

Het expertisecentrum wordt gesteund door UWV. Fred Paling, lid Raad van Bestuur van UWV reageert op de opening: “Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie is van grote waarde voor de opdracht waar we in Nederland voor staan, namelijk 125.000 extra banen creëren voor mensen die als van gevolg van een arbeidshandicap niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. UWV en de Universiteit Maastricht hebben de afgelopen jaren een methode ontwikkeld waarbij werkgevers de juiste ondersteuning bij het organiseren van werk, zodat er meer mogelijkheden ontstaan om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Ik roep met name overheden en werkgevers, op om gebruik te maken van het Expertisecentrum zodat de opgedane kennis wordt benut om mensen met een handicap succesvol aan werk te helpen.”​

Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie gaat intensief samenwerken met de Limburgse Werkgevers Vereniging. Mark) Hendriks, secretaris van de LWV: "Onze vereniging telt 1.400 leden in Limburg. Deze werkgevers zijn zeer geïnteresseerd in kennis- en ervaringsuitwisseling, ook op het gebied van de Banenafspraak. Het partnership met het expertisecentrum is een mooie aanvulling op de al bestaande activiteiten op dit gebied."

Over het congres ‘Inclusiviteit Werkt’

We staan met zijn allen voor een enorme opgave op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen ervaren een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen vaak niet voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld. Tegelijkertijd zien we dat bedrijven moeite hebben vacatures in te vullen. Een oplossing vormt een inclusieve arbeidsorganisatie, waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot hun recht komen. Tijdens het congres op 30 september 2016 in het MECC Maastricht wordt dieper ingegaan op vragen als hoe inclusiviteit werkt, waarom een organisatie inclusief moet worden en hoe we meer inclusieve arbeidsorganisaties realiseren zodat we minimaal de banenafspraken kunnen waarmaken.

Deel: ' Universiteit Maastricht opent Expertisecentrum Arbeidsorganisatie '
Lees ook