Universiteit Maastricht


Persbericht 30 maart 1999

Universiteit Maastricht opent bestuursgebouw Minderbroedersberg

' Trichter ' voor hoofd Huisvesting UM

Ir. H. Beijer, hoofd van de dienst Huisvesting van de Universiteit Maastricht (UM), heeft vanmiddag de Maastrichtse penning ‘de Trichter’ ontvangen uit handen van burgemeester mr. Ph. Houben. De penning werd overhandigd bij de officiële opening van het nieuwe bestuursgebouw van de UM aan de Minderbroedersberg. Hans Beijer krijgt de Trichter "omdat hij door de uitvoering van het tweesporenbeleid in de universitaire huisvesting in Maastricht, leidend tot hergebruik van oude gebouwen in de binnenstad voor kleinschalige doeleinden en tot nieuwbouw buiten de oude stad voor grootschalige activiteiten, een unieke behuizing voor de universitaire gemeenschap heeft weten te bereiken en een weldaad voor de stad".

Urban Campus
Oorspronkelijk had de universiteit zich willen vestigen in nieuw te bouwen panden te Randwijck. Medewerkers van het eerste uur bepaalden echter dat het toen reeds door de universiteit gebruikte pand aan de Tongersestraat 53 (het Jezuiëtenklooster) onderdeel moest blijven van de universitaire behuizing. Leefbaarheid voor medewerkers en studenten was een van de redenen. Daarnaast bleek het ministerie van OC&W in die jaren niet bereid budgetten vrij te maken voor aankoop van gronden en nieuwbouw.
De universiteit ging daarom op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden in de binnenstad. In het structuurplan voor de binnenstad dat de Gemeente Maastricht in 1978 liet ontwikkelen, speelde huisvestingsmogelijkheden voor de UM een belangrijke rol.
Eind jaren tachtig liet de universiteit zelf een structuurplan voor huisvesting in de binnenstad opstellen. In nauwe samenspraak met Hans Beijer werd door architect Jo Coenen voor het eerst het concept van de 'Urban Campus' geformuleerd. Het concept was erop gericht de universitaire huisvesting zo vanzelfsprekend mogelijk in te passen in het zuidwestelijk gedeelte van de stad.

In het 'Urban Campus'-project heeft de UM een aantal grote oude panden in de binnenstad een nieuwe bestemming gegeven. Het gaat bijvoorbeeld om het oude gouvernement aan de Bouillonstraat, het voormalige klooster Nieuwenhof aan de Zwingelput, het Bonnefantenklooster aan de Ezelsmarkt en recentelijk de voormalige rechtbank aan de Minderbroedersberg. De huidige stadsbibliotheek en het stadsarchief zullen ook ingepast worden in de Urban Campus.

Minderbroedersberg
Het gebouw dat in 1699 werd gebouwd door de Minderbroeders (franciscanen), is de laatste twee eeuwen vaak verbouwd. Het heeft onder meer dienst gedaan als kerk en klooster, gevangenis, school en rechtbank. Het architectenbureau Satijn heeft bij de verbouwing tot kantorencomplex voor de universiteit logica en samenhang in het gebouw willen brengen. Daarbij is gebruik gemaakt van kleuren: de oudste delen zijn lichtgeel, later toegevoegde muren donkergeel en de nieuwste aanpassingen zijn in een lichte kleur blauw. Een aantal originele hardstenen zuilen zijn zichtbaar gebleven.

Deel: ' Universiteit Maastricht opent nieuw bestuursgebouw '
Lees ook