Universiteit Twente


99/58 15 juni 1999

Twente wordt echte ICT-regio

Universiteit Twente blij met komst Twinning Center

Het derde Twinning Center komt naar Twente. Op woensdag 16 juni wordt bij Hollandse Signaalapparaten in Hengelo het startsein gegeven voor dit centrum dat een impuls geeft aan jonge innovatieve bedrijvigheid op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De regio Twente krijgt hierdoor nog meer accent op ICT, na het eerdere vestiging van het Telematica Instituut op de campus en de komst van grote ICT-bedrijven zoals Ericsson, CMG en Lucent. Het Twinning Center Twente wordt gehuisvest in het Bedrijfs Technologisch Centrum, gevestigd direct tegenover de UT-campus op het Business & Science Park.

Twinning stimuleert de ICT-sector in Nederland door jonge ondernemers te helpen bij het starten en doorgroeien. Het is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Het Twinning Network staat onder voorzitterschap van ir. Roel Pieper, tot voor kort topman bij Philips. Zijn stelling is dat de ICT-sector optimaal gedijt als jonge ondernemers als satellieten rondcirkelen rond de grote spelers in het veld. Ze profiteren dan optimaal van elkaar.

Twinning bestaat niet alleen uit hoogwaardige huisvesting en faciliteiten, de ondernemers hebben ook toegang tot het Twinning Seed Fund dat leningen verstrekt, het Twinning Growth Fund dat financiert in de groei van het bedrijf, en het Twinning Network, een relatie netwerk van mensen die hun sporen in de ICT al ruimschoots hebben verdiend. Zij adviseren de starters en helpen bij het opzetten van strategische internationale samenwerkringsverbanden

De Universiteit Twente is verheugd over de vestiging van een Twinning Center in Twente. ICT is aan de UT één van de onderzoekspeerpunt. Het ontwikkelen van nieuwe technologie en toepassingen voor de informatiemaatschappij krijgt aan de universiteit volop aandacht. Ook het opleidingen aanbod weerspiegelt deze aandacht. Als eerste start de UT dit najaar met een opleiding Telematica, naast de bestaande ICT-gerichte opleidingen zoals Informatica, Bedrijfs Informatie Technologie en Elektrotechniek.

De keuze voor Twente benadrukt het groeiend belang van de regio in de informatie- en communicatietechnologie in Nederland. De campus huisvest al enige tijd het landelijkeTelematica Instituut en direct in de buurt van de universiteit is een snelle toename in ICT-bedrijvigheid te zien. Het Business & Science Park Enschede trekt hoogwaardige werkgelegenheid naar zich toe.

Naast het ICT-aspect van Twinning is voor de UT ook de stimulering van ondernemerschap belangrijk. Dit past in de missie van de ondernemende universiteit, die zelf ook succesvolle regelingen kent voor startende ondernemers.

De presentatie van Twinning Center vindt plaats op 16 juni 1999 en begint om 8.30 uur bij Hollandse Signaal Apparaten in Hengelo.

Meer informatie is te vinden op https://www.twinning.com

Contactpersonen Universiteit Twente: M.M. Kummel, tel (053) 489 4031 of ir W.R. van der Veen, tel (053) 489 4244

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Universiteit Twente blij met komst Twinning Center '
Lees ook