Universiteit Twente


99/67 20 juli 1999

Universiteit Twente renoveert gebouw Werktuigbouwkunde

De Universiteit Twente heeft onlangs het officiële startschot gegeven voor de renovatie van het gebouw waarin Werktuigbouwkunde en Civiele Technologie & Management zijn gevestigd. Dit zogenoemde WB-gebouw was hard toe aan een grote onderhoudsbeurt. De renovatie van dit pand is de eerste stap in het vastgoedplan van de Universiteit Twente.

Vorige week werd het contract ondertekend door de heer dr.ir. F. Schutte van het College van Bestuur van de Universiteit Twente en de heer ing. J.H.C. Vermaak, penvoerder van de aannemerscombinatie UT3, bestaande uit Nijhuis Bouw, Imtech Projects en Ballast Nedam. In deze aannemerscombinatie zijn alle specialismen vertegenwoordigd die voor deze grootscheepse renovatie nodig zijn. Het belangrijkste werk bestaat uit vernieuwing van de technische installaties. Het nieuwe klimaatbeheersingssysteem zal de temperatuur en de luchtverversing volautomatisch regelen door middel van sensoren. Verder worden de gevels vernieuwd en krijgt de binnenzijde een facelift. Hierbij wordt ook al het asbest uit het gebouw verwijderd. De klus kost totaal ongeveer ƒ 40 miljoen en zal zeker twee jaar duren.

De renovatie van het WB-gebouw is de eerste stap in het vastgoedplan van de UT. Dit plan betreft de renovatie en nieuwbouw van alle onderwijs- en onderzoekgebouwen op het terrein van de UT. Bij dit vastgoedplan staat de uitstraling en de aantrekkingskracht van de campus centraal. Daarbij wil de Universiteit Twente bij deze bouwplannen een voorbeeldfunctie vervullen met betrekking tot flexibele werkplekken en duurzaam bouwen. De verwachting is dat het vastgoedplan in de komende 5-8 jaar gerealiseerd wordt.


Contactpersoon Voorlichting & Externe Betrekkingen: Berend Meijering,

tel. (053) 489 4385, e-mail: b.meijering@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Universiteit Twente renoveert gebouw Werktuigbouwkunde '
Lees ook