Universiteit Twente

Persberichten > Nieuw > 02-031

02-031 27-05-2002
Tweede plaats na industrie
Universiteit Twente vooraan in Europese ICT-projecten

De Universiteit Twente zag de afgelopen vier jaar een groot aantal onderzoeksprojecten gehonoreerd door de Europese Unie, in het thema `Information Society Technologies (IST)' van het Vijfde Kaderprogramma. De UT eindigt in Nederland op de tweede plaats, achter Philips. De UT ziet deze score als een erkenning voor haar internationale plaats in vakgebieden als ICT en nanotechnologie. Voorbeelden van UT-projecten zijn: mobiele communicatie in de gezondheidszorg, sensoren die draadloos samenwerken, en een geavanceerde `gereedschapskist' op nanoschaal.

Het Vijfde Kaderprogramma is een verzamelnaam voor internationale subsidies voor onderzoek, technologische ontwikkeling en samenwerking in Europa. Het IST-programma gaat daarbinnen over ICT in de brede zin des woords. Ook voor microsysteem- en nanotechnologie en bedrijfskundige onderwerpen worden projecten gehonoreerd. De EU heeft actuele onderwerpen als `ambient intelligence' bijvoorbeeld hoog op de agenda staan: een natuurlijker manier van omgaan met computers. In Nederland heeft Philips het hoogste aantal goedgekeurde IST-projecten binnen KP5 op zijn naam, de UT staat tweede. Daarna volgen de TU Delft en de TU Eindhoven. Prof. Peter Apers, portefeuillehouder onderzoek van het College van Bestuur van de UT ziet het als een erkenning om trots op te zijn: "Het geeft aan dat we op Europese schaal goed meedoen en tegelijk dat we een uitstekend vertakt internationaal netwerk hebben weten op te bouwen met collega-kennisinstellingen en de industrie." In het Zesde Kaderprogramma, dat naar verwachting in het laatste kwartaal van 2002 van start zal gaan, is de UT van plan deze positie verder uit te bouwen.

Alle projectbeschrijvingen zijn te vinden op www.cordis.lu/ist, ter illustratie enkele voorbeelden van de ruim veertig gehonoreerde UT-projecten.
`Verborgen sensoren'. Sensoren zullen steeds vaker op een onzichtbare manier aanwezig zijn in onze omgeving, om aanwezigheid te detecteren, chipkaarts uit te lezen, temperatuur te meten. Het is de kunst die sensoren draadloos te laten samenwerken en daarbij zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Uiteindelijk draagt dit bij aan een meer natuurlijke manier van omgang met informatiesystemen. Dit past in het onderzoek naar `ambient intelligence'. Samenwerking in dit EYES-project is er met Nedap in Groenlo, en partners in Italië, Duitsland en Frankrijk. www.eyes.eu.org

`Nano-werkbank'. Een geavanceerde assemblage-tool, ATOMS voor nanostructuren (een nanometer is een miljoenste millimeter), waarin het MESA+ instituut van de UT samenwerkt met partners in Denemarken, Zwitserland, Israël en Engeland.
www.mesaplus.utwente.nl/nanolink/atoms

`Mobiele gezondheidszorg'. In MobiHealth werken aan toepassingen van mobiele communicatie in de gezondheidszorg. De onder meer met Ericsson Consulting in Duitsland en diverse bedrijven en instellingen. Ook het Medisch Spectrum Twente in Enschede participeert in dit project. www.cs.utwente.nl/~mhealth

Contactpersoon voor de pers: ir. Wiebe van der Veen, tel (053) 4894244, e-mail w.r.vanderveen@utwente.nl

© Universiteit Twente 2002

Deel: ' Universiteit Twente vooraan in Europese ICT-projecten '
Lees ook