Universiteit van Utrecht

Nieuws
Persberichten


8 november 1999

Naast algemene toelatingseis ook achtergrond en motivatie belangrijk

Universiteit Utrecht selecteert 24 geneeskunde studenten zelf

De Universiteit Utrecht gaat het volgend studiejaar zelf 10 procent van het totaal aantal eerstejaars geneeskunde studenten selecteren. Wie een biomedische opleiding aan HBO, universiteit of University College heeft afgerond en op 1 september 2000 niet ouder is dan 30 jaar kan meedingen naar een plaats via decentrale selectie. Deze `decentrale' selectie is mogelijk na een wetswijziging en is een experiment van drie jaar.

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft onlangs het voorstel van het Onderwijsinstituut van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het samenwerkingsverband van de medische faculteit, het academisch ziekenhuis en het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis, over de eigen selectiecriteria goedgekeurd. Belangstellenden voor de decentrale selectie moeten aan de algemene toelatingseisen voor de loting voldoen. Zij moeten dus in bezit zijn van een VWO-diploma met natuur- en scheikunde en zich aanmelden voor de lotingsprocedure.

Naast de algemene selectiecriteria, de afgeronde hbo of universitaire en de leeftijdsgrens van 30 jaar, gelden er nog specifieke selectiecriteria, bijvoorbeeld een realistisch inzicht in het werk in de gezondheidszorg en een gefundeerd inzicht in de meerwaarde van de voltooide opleiding voor het uitoefenen van een medisch beroep. Met deze criteria hoopt de universiteit zeer gemotiveerde geneeskunde studenten aan te trekken die al de nodige kennis hebben opgedaan.

In mei 1999 zal een selectiedag worden gehouden waar maximaal 48 gegadigden op basis van sollicitatiebrieven worden uitgenodigd. In deze brief motiveren en onderbouwen gegadigden in hoeverre zij zelf denken te voldoen aan de selectiecriteria. De selectiecommissie selecteert 24 kandidaten, zoveel mogelijk gelijk verdeeld over de drie categorieën afgestudeerden van de universiteit, hogeschool en University College. Mochten de gegadigden niet in aanmerking komen, dan maken zij nog een kans op plaatsing door de loting.

Wetswijziging
Dankzij de wetswijziging van 3 april j.l. en de Ministeriële regeling in de Uitleg van 29 september 1999, mogen numerus-fixus-instellingen decentraal gaan selecteren, tot een bepaald percentage van de instroom. Na overleg met de minister hebben de medische faculteiten afgesproken binnen een driejarig experiment voorlopig te beginnen met
10 procent van de instroom. Alhoewel de regeling al ingaat in het cursusjaar 2000/2001 hebben alleen Leiden en Utrecht besloten er voor dit jaar daar gebruik van te maken; de zes andere faculteiten nemen een jaar extra voorbereiding.

Aanleiding voor de wetswijziging is een zeker onbehagen over de gewogen loting, die als een wel erg mechanisch selectiesysteem wordt gezien. Enerzijds wordt het oneerlijk gevonden dat leerlingen met hoge cijfers (8 en hoger) automatisch geneeskunde kunnen gaan studeren, terwijl leerlingen met een grote motivatie en inzet, maar met minder hoge cijfers weinig kans op toelating krijgen.

Voorlichter Henriëtte Dobbelaar

(030) 253 8759 / 8460

Laatst gewijzigd:
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Universiteit Utrecht selecteert 24 geneeskundestudenten zelf '
Lees ook