Ingezonden persbericht


- PERSBERICHT -

Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Alaska en SURFnet behalen record in internationale 'Land Speed Record' wedstrijd

Utrecht, 8 mei 2002 - Een internationaal team heeft een nieuw Internet-prestatierecord gevestigd door in 13 seconden het equivalent van de gehele inhoud van een CD over een netwerk van meer dan 12.272 kilometer te sturen. De snelheid van 401 Megabit per seconde die werd behaald bij het verzenden van 625 Megabyte data van Fairbanks in Alaska naar Amsterdam, is meer dan 8000 maal hoger dan die van het snelste inbelmodem.

Het team bestond uit de Universiteit van Alaska in Fairbanks; de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam en SURFnet, het nationale computernetwerk voor hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Het pad dat gebruikt werd om het nieuwe Internet2 Land Speed Record (I2-LSR) te vestigen, liep via de Pacific Northwest Gigapop, een knooppunt voor innovatieve netwerken in de Amerikaanse staat Washington; de Internet2 Abilene netwerkinfrastructuur in de VS; StarLight, de geavanceerde glasvezelinfrastructuur en proeftuin in Chicago, Illinois; en SURFnet.

De door SURFnet gerealiseerde hogesnelheidsinfrastructuur, waarmee het snelheidsrecord is gehaald, is ontwikkeld in het kader van het GigaPort-project, het Nederlandse initiatief voor de volgende generatie Internet. Tussen zijn aansluitpunten in Amsterdam en Chicago heeft SURFnet een verbinding die gebruikmaakt van de VPN-netwerkdienst van Global Crossing. In Amsterdam en Fairbanks werd standaard PC-hardware gebruikt waarop Debian GNU/Linux draaide.

'De huidige hoogwaardige Internet-netwerken in de VS en Nederland, en de verbinding daartussen, hebben in elk geval geen knelpunten meer voor hogesnelheid datatoepassingen,' zegt Erik-Jan Bos, Manager Netwerkdiensten bij SURFnet. 'We zien dat het knelpunt zich heeft verplaatst naar de uiteinden van de verbindingen: de gebruikte computers die over een beperkte bandbreedte op de bus beschikken.'

'Dit laat zien dat geografische afstand geen belemmering is voor geavanceerde netwerktoepassingen,' zegt Kerry Digou, systeemprogrammeur en hoofd van het team van de Universiteit van Alaska. 'Met standaardapparatuur en de infrastructuur die in de Internet2 gemeenschap is ontwikkeld, hebben we de grenzen duidelijk verlegd.'

Cees de Laat, onderzoeker aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam en lid van de Grid Forum Steering Group, voegt daaraan toe: 'Wereldwijde hogesnelheidsnetwerken zijn essentieel voor de moderne Grid-toepassingen waar wetenschappers in internationale samenwerkingsverbanden datasets hanteren van Terabyte-grootte. Dit snelheidsrecord voor netwerkverbindingen over grote afstanden geeft aan wat twee ver uit elkaar gelegen locaties samen voor elkaar kunnen krijgen als ze zich ervoor inzetten.'

'Het nieuwe snelheidsrecord voor landverbindingen toont aan dat hoogwaardige netwerken niet zijn gebonden aan nationale grenzen,' zegt Rich Carlson, netwerkonderzoeker bij Argonne National Laboratory, en voorzitter van de I2-LSR jury. 'Het internationale team dat hierbij betrokken was, heeft een nieuwe norm neergezet voor hoogwaardige netwerken over lange afstand.'

De inzendingen werden beoordeeld op een combinatie van hoeveel bandbreedte ze benutten en hoe groot de afstand was die ze tussen de uiteindes overbrugden, met gebruikmaking van standaard Internet (TCP/IP) protocollen. Het Internet2 Land Speed Record is een open wedstrijd die nog steeds loopt. Informatie over de winnende inzendingen, alle regels, richtlijnen voor aanmelding en meer gedetailleerde informatie zijn te vinden op: https://www.internet2.edu/html/i2lsr.shtml

Internet2
Internet2, waarop meer dan 190 Amerikaanse universiteiten zijn aangesloten, is gericht op de ontwikkeling en inzet van geavanceerde netwerktoepassingen en technologieen voor onderzoek en hoger onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid. Het bespoedigt daarmee de realisatie van het Internet van morgen. Internet2 geeft de samenwerkingsverbanden tussen academische instituten, het bedrijfsleven en de overheid die aan de wieg stonden van het huidige Internet opnieuw vorm. Zie voor meer informatie over Internet2:
https://www.internet2.edu/

SURFnet en GigaPort
SURFnet exploiteert en innoveert het nationale onderzoeksnetwerk, waarop 150 instellingen uit het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland aangesloten zijn. Om voorop te kunnen blijven lopen, werkt SURFnet voortdurend aan het verbeteren van de infrastructuur en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, waardoor gebruikers sneller en beter toegang krijgen tot nieuwe internetdiensten. SURFnet is een partner in GigaPort, een project van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. Doelstelling van GigaPort is Nederland een voorsprong te geven in de ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde en innovatieve Internettechnologie. Zie voor meer informatie:
https://www.surfnet.nl/ en https://www.gigaport.nl/

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica De Advanced Internet Research groep van het Instituut Informatica van de Universiteit Amsterdam doet onderzoek naar nieuwe architecturen en protocollen voor het Internet en participeert hiervoor actief in wereldwijde standaardisatie-organisaties zoals de Internet Engineering Task Force en het Global Grid Forum. De groep voert experimenten uit met extreem snelle netwerkinfrastructuren. Het instituut doet baanbrekend onderzoek op het gebied van security, authorisatie, authenticatie en accounting voor Grid-omgevingen. Het instituut ontwikkelt een virtueel laboratorium gebaseerd op Grid-technologie voor e-science applicaties. Zie voor meer informatie:
https://www.science.uva.nl/research/air/

Universiteit van Alaska
De Universiteit van Alaska is de enige openbare instelling voor hoger onderwijs in Alaska. De instelling, gericht op een gebied ter grootte van een vijfde van de Verenigde Staten, bestaat uit universiteiten in Anchorage, Fairbanks en Juneau, met vestigingen en locaties in steden en op het platteland verspreid over heel Alaska, die onderwijsdiensten verlenen aan bevolkingsgroepen met verschillende culturele achtergronden. De onderzoeksprogramma's van de universiteit worden door Alaska en de VS gesubsidieerd. Zie voor meer informatie:
https://www.alaska.edu/

Deel: ' Universiteit van Amsterdam, Alaska en SURFnet behalen record in inte.. '
Lees ook