Erasmus Universiteit Rotterdam


01/18/99

Colleges van Bestuur ondertekenen intentieverklaring

Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft intensiveren samenwerking

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Technische Universiteit Delft (TUD) zullen intensiever gaan samenwerken. Op maandag 18 januari a.s. ondertekenen de voorzitters van de Colleges van Bestuur van beide universiteiten een intentieverklaring voor nauwe samenwerking op het terrein van onderwijs en onderzoek.

Aanleiding hiervoor is onder meer het op elkaar aansluitende aanbod van opleidingen van de beide universiteiten. Bovendien werken de EUR en de TUD op het terrein van onderzoek al geruime tijd samen. De Colleges van Bestuur van de beide universiteiten zijn van oordeel dat een nog intensievere samenwerking noodzakelijk is voor de stimulering van het maatschappelijk engagement van onderwijs en onderzoek en voor het leveren van optimale bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. De beide universiteiten streven ernaar studenten op adequate wijze voor te bereiden op hun toekomstige werkkring door middel van combinaties van technische en maatschappijwetenschappelijke opleidingselementen, waardoor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van beide universiteiten kan worden versterkt en vergroot.

De samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft krijgt vorm in een aantal projecten: * het voorbereiden van een gezamenlijk te verzorgen initiële opleiding op het gebied van transport, waarbij de expertise van de gezamenlijke onderzoekschool TRAIL als uitgangspunt wordt genomen; * het voorbereiden van een dubbeldoctoraalopleiding (drs.ir.) voor excellente studenten;
* het voorbereiden van ‘minors‘ in de onderwijscurricula van beide universiteiten, met het oog op de aansluiting van Rotterdamse en Delftse afgestudeerden op de arbeidsmarkt, in het bijzonder op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB); * het onderzoeken van de mogelijkheden tot verbreding van het werkterrein van het Energieonderzoekinstituut in Delft met Rotterdamse componenten, zoals economie en marketing; * het verbreden van het werkterrein van de Rotterdamse duurzaamheidsgroep door het inbrengen van specifieke Delftse deskundigheid;
* het voorbereiden van projecten in samenspraak met de regio in het algemeen en de steden Rotterdam en Delft in het bijzonder; * verbetering van het intern kwaliteitsmanagement.

Vanuit de regio, in het bijzonder de gemeenten Rotterdam en Delft, bestaat veel belangstelling voor de projecten die door de TUD en de EUR gezamenlijk worden ontwikkeld. De gemeenten zullen dan ook nauw bij de samenwerking tussen de universiteiten worden betrokken. _________________________________________________________________

Nadere informatie:

Op maandag 18 januari 1999 zal de intentieverklaring worden ondertekend door collegevoorzitter dr. H.J. van der Molen (EUR) en dr. N. de Voogd (TUD). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: mw.drs. A. Esmeijer, hoofd Interne en Externe Betrekkingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, telefoon (010) 408 1800, fax (010) 212 0235, e-mail: a.esmeijer@ieb.daz.eur.nl
Of met mw. Iris Smid, persvoorlichter Technische Universiteit Delft, telefoon (015) 278 5408, fax (015) 278 1855, e-mail: iris.smid@cmg.tudelft.nl

Deel: ' Universiteiten Delft en Rotterdam gaan nauwer samenwerken '
Lees ook