Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Universiteiten doen weinig aan preventie RSI

Bij Nederlandse universiteiten is onvoldoende aandacht voor het voorkomen van RSI onder studenten en werknemers. Bij 35 van de 38 faculteiten die de Arbeidsinspectie vorig jaar heeft bezocht, voldoet de inrichting van de werkplekken niet aan de wettelijke voorschriften. Ook schortte het aan voorlichting over RSI door de universiteiten.

Aanleiding voor de controle van de Arbeidsinspectie was de explosieve stijging van het aantal RSI-klachten onder studenten. Universiteiten horen hun werknemers en studenten te informeren over de risico's van beeldschermwerk en de manier waarop RSI voorkomen kan worden. Op meer dan de helft van de faculteiten was deze voorlichting onvoldoende.

De risico's van het werk achter een beeldscherm moeten aan de orde komen in de verplichte risico-inventarisatie van universiteiten. Ook behoren zij een plan te hebben om de gevaren voor hun personeel en studenten te verkleinen. Bij de helft van de faculteiten die de Arbeidsinspectie bezocht, was de risico-inventarisatie onvolledig of verouderd. Hiervoor zijn waarschuwingen uitgedeeld.

Studenten vallen, wat betreft de ergonomische aspecten van hun werkplek, net als werknemers onder de Arbeidsomstandighedenwet.

Deel: ' Universiteiten doen weinig aan preventie RSI '
Lees ook