VSNU

22 maart 1999

VSNU wil doorbraak in onderhandelingen forceren Universiteiten passen loonbod aan

De VSNU heeft vandaag een aangepast loonbod uitgebracht. Tot nog toe boden de universiteiten 1,5 % loonsverhoging en een eenmalige eindejaarsuitkering van 0,5%. Het nieuwe bod is substantieel hoger: per 1 oktober bieden de universitaire werkgevers nu 3% loonsverhoging en een eindejaarsuitkering van 0,5% voor een CAO die op 1 juli 2000 afloopt. De VSNU komt met deze verhoging om vaart te brengen in de CAO-onderhandelingen. Vooral de gesprekken over de modernisering van de arbeidsvoorwaarden zijn tot nog toe vrij stroef verlopen.

Voor de universitaire werkgevers is een beheerste loonkostenontwikkeling noodzaak. De jarenlange bezuinigingen op universiteiten en de komende budgetkorting van 300 miljoen geven weinig ruimte. De modernisering van de arbeidsvoorwaarden kan daar enige verandering in brengen. Het aangepaste bod waar de VSNU nu mee komt, is bedoeld om de aanzet te geven tot concrete afspraken over modernisering, met inbegrip van een toekomstige overgang van publiek naar privaat recht.
Tot vandaag hebben de bonden en de VSNU vier keer formeel met elkaar onderhandeld. Op een aantal beleidsterreinen, zoals de sociale zekerheid en de mobiliteit, zijn partijen elkaar inmiddels dicht genaderd.


Deel: ' Universiteiten passen loonbod aan '
Lees ook