VSNU

20 September 1999

VSNU-reactie op OCenW-begroting 2000
Voor het eerst sinds jaren krijgen universiteiten er geld bij

De begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW), die dinsdag wordt gepubliceerd, laat een extra investering voor het wetenschappelijk onderwijs zien. Dat is voor het eerst sinds vele jaren. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 100 miljoen gulden. De universiteiten zijn blij met deze extra investering. Als de Nederlandse samenleving ook in de nabije toekomst welvarend wil blijven, is kennis meer dan ooit van belang. Het extra geld dat Hermans hiervoor uittrekt, toont aan dat de bewindsman dit inziet. De extra middelen zorgen ervoor dat de universiteiten de komende jaren minder hoeven te bezuinigen.

Universiteiten krijgen vooral meer geld vanwege de gestegen studentenaantallen. Die stijging is al een paar jaar gaande. Twee jaren geleden was het bijna drie procent, verleden jaar zes procent en ook dit jaar lijken de aantallen weer toe te nemen. Deze stijging in combinatie met een ophoging van de numerus fixus voor geneeskunde en tandheelkunde zorgt voor een extra budget van 89 miljoen in 2003. Daarnaast valt de bezuiniging van het tweede paarse kabinet een paar miljoen lager uit en is er één miljoen meer beschikbaar voor de lerarenopleiding. Tot slot zijn er nog wat kleine extraatjes, zoals de compensatie voor de invoering van de euro. Al met al een budgetverruiming van 96 miljoen. Het beleid van Hermans leidt er mede hierdoor toe dat de universiteiten minder behoeven in te leveren; inmiddels resteert er een korting van 160 miljoen.

1,6 miljard te kort
Ook in de komende jaren blijven bezuinigingen dus noodzakelijk bij de universiteiten. Daarmee wordt de jarenlange trend van 'meer presteren met minder geld' niet doorbroken. Het ministerie van OCenW en de VSNU hebben laten onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn voor de financiële positie van de instellingen. Medio juli zijn de resultaten van dit onderzoek naar buiten gebracht. Hieruit bleek dat de financiële reservepositie van de Nederlandse universiteiten te wensen overlaat: de instellingen komen 1,6 miljard gulden te kort. Hierdoor raken de universiteiten in liquiditeitsproblemen bij het doen van de noodzakelijke infrastructurele investeringen. In het onderzoek wordt dan ook aanbevolen om in ieder geval het budget van de universiteiten met 80 miljoen per jaar te verhogen. Op deze wijze worden de instellingen gecompenseerd voor de rentelasten, waarmee zij geconfronteerd worden door het afsluiten van leningen.


Deel: ' Universiteiten Voor het eerst sinds jaren geld erbij '


Lees ook