UPC Nederland

UPC Nederland en chello broadband nemen maatregelen tegen modemsoftware

Amsterdam, 2 februari 2000

De afgelopen dagen verschenen er in de pers berichten over een student in Hilversum, die zijn modemsoftware had gewijzigd om zichzelf meer bandbreedte toe te kennen en die instructies voor deze methode vervolgens op het Internet publiceerde.

UPC en chello benadrukken met klem dat deze methode niet aan alle gebruikers voordeel oplevert. In feite kan dit de snelheid aanzienlijk verslechteren voor de tienduizenden Nederlandse abonnees van chello broadband. UPC en chello zijn inmiddels gestart met het nemen van softwaremaatregelen waarmee de gepubliceerde methode onwerkzaam wordt.

Met de gepubliceerde methode wordt de snelheid van het modem, maar niet de snelheid van de chello-diensten verhoogd. De structuur van kabelnetwerken verschilt van de structuur van een vast telefoonnetwerk, waar iedere gebruiker een eigen lijn heeft. Een kabelnetwerk maakt gebruik van gedeelde bandbreedte: gebruikers uit dezelfde buurt delen samen de beschikbare bandbreedte. Om een analogie te gebruiken: dit komt op hetzelfde neer als een bewoner in een straat, die zijn waterleiding vervangt door dikkere pijpen en daarmee de hele watervoorraad van de buurt in beslag neemt. Eén gebruiker kan dan met gemak een compleet zwembad vullen, terwijl de rest van de buurt niet genoeg water heeft voor een douche.

UPC en chello voeren openlijk een beleid waarbij alle klanten kunnen rekenen op een optimale dienstverlening (zie hiervoor ook onze Fair Use Policy: https://about.chello.nl/policy/index.html De chello broadband internetdienst is officieel getest door de consumentenbond als snelste internetdienst in Nederland (consumentengids, november 1999) en heeft tienduizenden gebruikers. Onze Fair Use Policy dient om alle abonnees optimaal gebruik te laten maken van de internetdienst, zonder de andere abonnees te hiermee benadelen.

Als dit beleid wordt ondermijnd - doordat een minderheid zich teveel bandbreedte toe-eigent - lijden andere gebruikers daaronder. UPC en chello nemen nu en in de toekomst maatregelen om misbruik te voorkomen en iedereen optimaal gebruik van de diensten te kunnen geven.

De modems die aan chello-abonnees worden geleverd zijn afgesteld op bepaalde upload- en download-snelheden. Deze zijn ruim voldoende voor audio- en videotoepassingen en zijn geschikt om u 24 uur van dienst te zijn met een snelle en onbeperkte toegang tot het internet. De chello broadband internetdienst wordt aangeboden via AORTA, chello's eigen breedbandige IP-backbone en het grootste decentrale cachesysteem in Europa. De AORTA-backbone wordt momenteel uitgebreid tot 2,5 Gbps en het ligt in de bedoeling de capaciteit tegen het einde van 2000 te vergroten tot 10 Gbps. Dit, omdat wij ons netwerk voortdurend verbeteren om te zorgen dat de abonnees van UPC en chello gebruik kunnen maken van het meest geavanceerde breedbandnetwerk dat met hedendaagse technologie mogelijk is.

Deel: ' UPC en Chello nemen maatregelen tegen modemsoftware '
Lees ook