UPC N.V.

Programma-adviesraad Oost Wijziging televisiepakket UPC Advies programmaraad en UPC-distributiebeleid

Schiphol-Rijk, 25 september 2001 - Op 1 oktober wijzigt UPC het televisiepakket in de gemeenten Angerlo, Didam, Doesburg, Eibergen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Hummelo en Keppel, Lichtenvoorde, Neede, Rijnwaarden, Steenderen, Wehl, Winterswijk, Wisch en Zevenaar. Het nieuwe televisiepakket is tot stand gekomen door het overnemen van het advies van de Programma-adviesraad Oost en het UPC-distributiebeleid. UPC informeert haar klanten over de wijziging in het televisiepakket via advertenties in huis-aan-huisbladen, het UPC Infokanaal, teletekst en de website (www.upc.nl).

De samenstelling van het televisiepakket vindt jaarlijks plaats op basis van het advies van de programmaraad, dat de eerste vijftien zenders betreft (basispakket). De overige zenders in het televisiepakket zijn geselecteerd op basis van het UPC-distributiebeleid (standaardpakket).

UPC heeft voor de samenstelling van het standaardpakket televisie zoveel mogelijk gekozen voor een uniforme aanpak. Voorheen werden standaardpakketten op verschillende manieren samengesteld, als gevolg van historische verschillen, contractuele afspraken met gemeenten en verschillende werkwijzen van de rechtsvoorgangers van UPC. Deze verschillen hebben in het verleden geleid tot grote operationele problemen, juridische procedures en staan een duidelijke communicatie met onze klanten in de weg. UPC heeft de nieuwe aanpak voor de samenstelling van het standaardpakket televisie vastgelegd in een 'Kabeltelevisienota'. De kabeltelevisienota bestrijkt de volgende onderwerpen: de rol van de programmaraad, de aanvraagprocedure, de uitgangspunten voor de samenstelling van het standaardpakket en het distributie- en vergoedingenbeleid. Voor de samenstelling van het standaardpakket dat vanaf oktober 2001 zal worden aangeboden heeft UPC gewerkt volgens de principes die in deze nota beschreven staan.

De wijzigingen per 1 oktober in Angerlo, Doesburg, Eibergen, Gendringen, Neede, Wehl en Winterswijk:

RTL Television, BBC 2, National Geographic en MBC zullen niet langer doorgegeven worden. Euronews, frequentie 528,00 (kanaal 28+); MTV, frequentie 768,00 (kanaal 58+); Arte, frequentie 544,00 (kanaal 30+) en The Box, frequentie 560,00 (kanaal 32+) worden toegevoegd aan het televisiepakket in bovenstaande gemeentes.

De zenders The Box, MTV en Lokaal Plus zullen op een nieuwe frequentie geplaatst worden. Om deze zenders per 1 oktober te kunnen ontvangen, dienen abonnees hun televisie in te stellen op de betreffende frequenties.

De wijzigingen per 1 oktober in Didam, Lichtenvoorde (maar niet Vragender), Wisch en Zevenaar:

RTL Television, BBC 2, National Geographic, NDR 3 en MBC zullen niet langer doorgegeven worden. Euronews, frequentie 528,00 (kanaal 28+); MTV, frequentie 768,00 (kanaal 58+); Arte, frequentie 544,00 (kanaal 30+); Lokaal Plus, frequentie 552,00 (kanaal 31+) en The Box, frequentie 560,00 (kanaal 32+) worden toegevoegd aan het televisiepakket in bovenstaande gemeentes. De zenders The Box, MTV en Lokaal Plus zullen op een nieuwe frequentie geplaatst worden. Om deze zenders per 1 oktober te kunnen ontvangen, dienen abonnees hun televisie in te stellen op de betreffende frequenties.

De wijzigingen per 1 oktober in Groenlo:

RTL Television, BBC 2, National Geographic en MBC zullen niet langer doorgegeven worden. Euronews, frequentie 528,00 (kanaal 28+); MTV, frequentie 768,00 (kanaal 58+); Arte, frequentie 544,00 (kanaal 30+) en The Box, frequentie 560,00 (kanaal 32+) worden toegevoegd aan het televisiepakket in bovenstaande gemeentes.

De zenders The Box, MTV en Lokaal Plus zullen op een nieuwe frequentie geplaatst worden. Om deze zenders per 1 oktober te kunnen ontvangen, dienen abonnees hun televisie in te stellen op de betreffende frequenties.

De wijzigingen per 1 oktober in Rijnwaarden:

RTL Television, BBC 2, National Geographic en NDR 3 zullen niet langer doorgegeven worden. MTV, frequentie 768,00 (kanaal 58+); Arte, frequentie 544,00 (kanaal 30+); Lokaal Plus, frequentie 552,00 (kanaal 31+) en The Box, frequentie 560,00 (kanaal 32+) worden toegevoegd aan het televisiepakket in Rijnwaarden.

De zenders The Box, MTV en Lokaal Plus zullen op een nieuwe frequentie geplaatst worden. Om deze zenders per 1 oktober te kunnen ontvangen, dienen abonnees hun televisie in te stellen op de betreffende frequenties.

De wijzigingen per 1 oktober in Gorssel:

RTL Television, BBC 2, National Geographic, Rai Uno en NDR 3 zullen niet langer doorgegeven worden. Euronews, frequentie 528,00 (kanaal 28+); MTV, frequentie 768,00 (kanaal 58+); Arte, frequentie 544,00 (kanaal 30+); Lokaal Plus, frequentie 552,00 (kanaal 31+) en The Box, frequentie 560,00 (kanaal 32+) worden toegevoegd aan het televisiepakket in bovenstaande gemeentes.

De zenders The Box, MTV en Lokaal Plus zullen op een nieuwe frequentie geplaatst worden. Om deze zenders per 1 oktober te kunnen ontvangen, dienen abonnees hun televisie in te stellen op de betreffende frequenties.

De wijzigingen per 1 oktober in Steenderen, Hummelo en Keppel:

BBC 2, RTL Television, National Geographic en NDR 3 zullen niet langer doorgegeven worden. Euronews, frequentie 528,00 (kanaal 28+); MTV, frequentie 768,00 (kanaal 58+); Arte, frequentie 544,00 (kanaal 30+) en The Box, frequentie 560,00 (kanaal 32+) worden toegevoegd aan het televisiepakket in bovenstaande gemeentes.

De zender Lokaal komt op een nieuwe frequentie, frequentie 552,00 (kanaal 31+). Abonnees dienen deze zender op de nieuwe frequentie in te stellen. De zenders The Box en MTV zullen op een nieuwe frequentie geplaatst worden. Om deze zenders per 1 oktober te kunnen ontvangen, dienen abonnees hun televisie in te stellen op de betreffende frequenties.

Basispakket en standaardpakket

Het standaardpakket is het totale kabeltelevisiepakket dat doorgegeven wordt en bestaat uit twee onderdelen:

* het wettelijk basispakket van 15 televisieprogramma's en
* de overige zenders in het standaardpakket. Van het wettelijk basispakket maken in ieder geval deel uit:

* de drie landelijke publieke omroepen;

* de Nederlandstalige Belgische omroepen;
* de lokale publieke omroep en de regionale publieke omroep.
Op grond van de Mediawet worden de overige zenders in het wettelijk basispakket geadviseerd door een programmaraad. Bij de selectie van de programma's door de programmaraad geldt dat het wettelijk basispakket een pluriforme samenstelling dient te hebben. UPC kan slechts vanwege zwaarwegende redenen afwijken van het advies van de programmaraad.

De samenstelling van het standaardpakket is, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en het advies van de programmaraad, de verantwoordelijkheid van UPC. Bij de samenstelling van het standaardpakket hanteert UPC een aantal uitgangspunten voor het pakket als geheel, alsmede ten aanzien van de programma's op zich.

Op grond van deze uitgangspunten wordt in principe de navolgende rangorde toegepast bij de samenstelling van het standaardpakket:
1. de zgn. must carry programma's;

2. het informatie- / mozaïekkanaal;

3. commerciële non-thematische kanalen, die zich in het bijzonder op de Nederlandse markt richten;

4. drie publieke omroepen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, de regionaal meest verspreide publieke omroep uit een EU land en één niet-westerse publieke omroep die het meest aansluit bij de grote minderheidsgroepen in de regio;
5. commerciële thematische omroepen met een hoge mate van 'lokalisering';

6. het kennismakingskanaal;

7. commerciële thematische omroepen met een beperkte mate van 'lokalisering'

8. en de overige buitenlandse publieke en commerciële omroepen.
Bij de uiteindelijke samenstelling van het standaardpakket is het advies van de programmaraad bepalend. Als een programmaraad dus een bepaald programma uit een lage prioriteit heeft geadviseerd, betekent dit dat de prioriteit van dat programma voor die regio c.q. gemeente(s) wordt opgewaardeerd.

UPC past voor de doorgifte van televisiezenders in het basispakket en standaardpakket een doorgifte- en tarievenbeleid toe. UPC betaalt geen vergoeding aan programma-aanbieders voor de doorgifte in het basispakket en standaardpakket. De doorgiftevergoedingen staan los van de afspraken over de auteursrechten. Voor doorgifte en dus uitvoering van het advies van de programmaraad en de door UPC bepaalde rangorde, is overeenstemming nodig tussen UPC en de betrokken programma-aanbieder.

UPC Nederland

UPC Nederland is onderdeel van het beursgenoteerde United Pan-Europe Communications (AEX en NASDAQ) en is met zo'n 2,2 miljoen klanten de toonaangevende aanbieder op het gebied van geavanceerde media- en telecommunicatiediensten in Nederland. Op de consumentenmarkt voert UPC Nederland diensten op het gebied van internet (chello), telefonie (Priority Telecom) en radio & tv. Hiervoor beschikt UPC Nederland in Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant over hoogwaardige breedbandnetwerken. Voor meer informatie: https://www.upc.nl.

Noot aan de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met UPC Nederland: Joe Simmons, telefoon (020) 772 97 82 of mobiel 06-55 154 918.

Deel: ' UPC wijzigt televisiepakket in aantal gemeenten '
Lees ook