UPC N.V.

Programmaraad Gelderland Noord Wijziging televisiepakket UPC Advies programmaraad en UPC-distributiebeleid

Schiphol-Rijk, 25 september 2001 - Op 1 oktober wijzigt UPC het televisiepakket in Apeldoorn, Ede, Epe, Heerde, Rheden, Rozendaal en Voorst. Het nieuw televisiepakket is tot stand gekomen door het overnemen van het advies van de Programmaraad Gelderland Noord en het UPC-distributiebeleid. UPC informeert haar klanten over de wijziging in het televisiepakket via advertenties in huis-aan-huisbladen, het UPC Infokanaal, teletekst en de website (www.upc.nl). In Renkum en Wageningen blijft het televisiepakket op 1 oktober ongewijzigd.

De samenstelling van het televisiepakket vindt jaarlijks plaats op basis van het advies van de programmaraad, dat de eerste vijftien zenders betreft (basispakket). De overige zenders in het televisiepakket zijn geselecteerd op basis van het UPC-distributiebeleid (standaardpakket).

UPC heeft voor de samenstelling van het standaardpakket televisie zoveel mogelijk gekozen voor een uniforme aanpak. Voorheen werden standaardpakketten op verschillende manieren samengesteld; dit als gevolg van historische verschillen, contractuele afspraken met gemeenten en verschillende werkwijzen van de rechtsvoorgangers van UPC. Deze verschillen hebben in het verleden geleid tot grote operationele problemen, juridische procedures en staan een duidelijke communicatie met onze klanten in de weg. UPC heeft de nieuwe aanpak voor de samenstelling van het standaardpakket televisie vastgelegd in een 'Kabeltelevisienota'. De kabeltelevisienota bestrijkt de volgende onderwerpen: de rol van de programmaraad, de aanvraagprocedure, de uitgangspunten voor de samenstelling van het standaardpakket en het distributie- en vergoedingenbeleid. Voor de samenstelling van het standaardpakket dat vanaf oktober 2001 zal worden aangeboden heeft UPC gewerkt volgens de principes die in deze nota beschreven staan.

De wijzigingen per 1 oktober in Apeldoorn:

\Rai Uno, Discovery Channel en NDR 3 zullen niet langer doorgegeven worden. Euronews, frequentie 528,00 (kanaal28+); MTV, frequentie 768,00 (kanaal 58+) en Lokaal Plus, frequentie 552,00 (kanaal 31+) worden toegevoegd aan het televisiepakket in Apeldoorn.

De wijzigingen per 1 oktober in Epe en Heerde:

Discovery Channel en NDR 3 zullen niet langer doorgegeven worden. Euronews, frequentie 528,00 (kanaal 28+) en MTV, frequentie 768,00 (kanaal 58+) worden toegevoegd aan het televisiepakket in Epe en Heerde.

De wijzigingen per 1 oktober in Ede:

MBC, Sat 1 en TVE zullen niet langer doorgegeven worden. Euronews, frequentie 711,25 (kanaal 51+, voorheen de frequentie van MBC); The Box, frequentie 813,75 (kanaal 64-, voorheen de frequentie van SAT 1) en Lokaal Plus, frequentie 544,25 (kanaal 49-, een nieuwe frequentie) worden toegevoegd aan het televisiepakket in Ede.

De wijzigingen per 1 oktober in Rheden en Rozendaal:

Rai Uno, Discovery Channel en NDR 3 zullen niet langer doorgegeven worden. Euronews, frequentie 528,00 (kanaal 28+); National Geographic, frequentie 544,00 (kanaal 30+) en MTV, frequentie 768,00 (kanaal 58+) worden toegevoegd aan het televisiepakket in Rheden en Rozendaal.

De wijzigingen per 1 oktober in Voorst:

MTV en Discovery Channel zullen niet langer doorgegeven worden. The Music Factory, frequentie 568,00 (kanaal 33+); National Geographic, frequentie 544,00 (kanaal 30+); Cartoon Network, frequentie 536,00 (kanaal 29+) en The Box, frequentie 560,00 (kanaal 32+) worden toegevoegd aan het televisiepakket in Voorst.

De nieuwe zenders zullen op een nieuwe frequentie geplaatst worden. Om deze zenders per 1 oktober te kunnen ontvangen, dienen abonnees de nieuwe zenders in te stellen op de bovenstaande frequenties.

Televisiepakket in Wageningen en Renkum per 1 oktober ongewijzigd.

Basispakket en standaardpakket

Het standaardpakket is het totale kabeltelevisiepakket dat doorgegeven wordt en bestaat uit twee onderdelen:

* het wettelijk basispakket van 15 televisieprogramma's en
* de overige zenders in het standaardpakket. Van het wettelijk basispakket maken in ieder geval deel uit:

* de drie landelijke publieke omroepen;

* de Nederlandstalige Belgische omroepen;
* de lokale publieke omroep en de regionale publieke omroep.
Op grond van de Mediawet worden de overige zenders in het wettelijk basispakket geadviseerd door een programmaraad. Bij de selectie van de programma's door de programmaraad geldt dat het wettelijk basispakket een pluriforme samenstelling dient te hebben. UPC kan slechts vanwege zwaarwegende redenen afwijken van het advies van de programmaraad.

De samenstelling van het standaardpakket is, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en het advies van de programmaraad, de verantwoordelijkheid van UPC. Bij de samenstelling van het standaardpakket hanteert UPC een aantal uitgangspunten voor het pakket als geheel, alsmede ten aanzien van de programma's op zich.

Op grond van deze uitgangspunten wordt in principe de navolgende rangorde toegepast bij de samenstelling van het standaardpakket:
1. de zgn. must carry programma's;

2. het informatie- / mozaïekkanaal;

3. commerciële non-thematische kanalen, die zich in het bijzonder op de Nederlandse markt richten;

4. drie publieke omroepen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, de regionaal meest verspreide publieke omroep uit een EU land en één niet-westerse publieke omroep die het meest aansluit bij de grote minderheidsgroepen in de regio;
5. commerciële thematische omroepen met een hoge mate van 'lokalisering';

6. het kennismakingskanaal;

7. commerciële thematische omroepen met een beperkte mate van 'lokalisering'

8. en de overige buitenlandse publieke en commerciële omroepen.
Bij de uiteindelijke samenstelling van het standaardpakket is het advies van de programmaraad bepalend. Als een programmaraad dus een bepaald programma uit een lage prioriteit heeft geadviseerd, betekent dit dat de prioriteit van dat programma voor die regio c.q. gemeente(s) wordt opgewaardeerd.

UPC past voor de doorgifte van televisiezenders in het basispakket en standaardpakket een doorgifte- en tarievenbeleid toe. UPC betaalt geen vergoeding aan programma-aanbieders voor de doorgifte in het basispakket en standaardpakket. De doorgiftevergoedingen staan los van de afspraken over de auteursrechten. Voor doorgifte en dus uitvoering van het advies van de programmaraad en de door UPC bepaalde rangorde, is overeenstemming nodig tussen UPC en de betrokken programma-aanbieder.

UPC Nederland

UPC Nederland is onderdeel van het beursgenoteerde United Pan-Europe Communications (AEX en NASDAQ) en is met zo'n 2,2 miljoen klanten de toonaangevende aanbieder op het gebied van geavanceerde media- en telecommunicatiediensten in Nederland. Op de consumentenmarkt voert UPC Nederland diensten op het gebied van internet (chello), telefonie (Priority Telecom) en radio & tv. Hiervoor beschikt UPC Nederland in Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant over hoogwaardige breedbandnetwerken. Voor meer informatie: https://www.upc.nl.

Noot aan de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met UPC Nederland: Joe Simmons, telefoon (020) 772 97 82 of mobiel 06-55 154 918.

Deel: ' UPC wijzigt televisiepakket paar gemeenten Gelderland Noord '
Lees ook