Update over kraak Oude Turfmarkt 147 van de UvA ten behoeve van kantoorruimte voor studentenbeweging

PERSBERICHT 2

Update over kraak Oude Turfmarkt 147 van de UvA ten behoeve van kantoorruimte voor studentenbeweging

Sinds gisteren hebben studenten van de actiegroep de Nieuwe Universiteit een gedeelte van universiteitsgebouw Oude Turfmarkt 147 gekraakt om kantoorruimte voor de studentenbeweging te claimen. DNU heeft deze ruimte nodig om acties te plannen, te vergaderen en haar administratie te doen. In reactie op de kraak heeft de universiteit van Amsterdam meerdere aangrenzende kantoorpanden gesloten, waardoor docenten, administratie en onderzoekers niet meer aan het werk kunnen. De UvA geeft als reden brandveiligheid op, er zou één van de nooduitgangen gebarricadeerd zijn.

De claims die de UvA maakt over brandveiligheid zijn onjuist. Aan de hand van een plattegrond van de drie aaneengevoegde kantoorpanden is duidelijk te zien dat noch Oude Turfmarkt 143 noch 145 hinder ondervinden van de kraak van de twee kleine kantoorruimten aan nummer 147. De panden zijn zelfs op zo’n manier aaneengevoegd dat ook mensen die in de overige ruimten in nummer 147 werken, zonder één stap meer te hoeven doen, gemakkelijk bij een van de andere deuren eruit kunnen mocht er onverhoopt iets gebeuren. Volgens de plattegrond zijn beide deuren van 147 en 145 geschikt als vluchtroute van de kantoren in 147, het enige stuitende probleem is dat het nooduitgangbordje dan bij de verkeerde deur hangt. DNU hoopt dat de UvA inziet dat zij hiermee onnodig haar eigen personeel en studenten dupeert en dat zij de panden vrijdag gewoon weer openstelt voor bezoekers. (de plattegrond is bijgevoegd)

Docenten reageerden vandaag onthutst bij aankomst op hun werkplek, toen zij zagen dat er wederom beveiliging voor de deuren stond en hen voor de tweede keer de toegang ontzegd werd. Door het buitensporige handelen van de UvA ligt nu al twee dagen administratie en onderzoek plat. Een bizar voorbeeld: een docent wilde zijn lunch, een zalmsalade, ophalen uit het gebouw en de beveiliging verbood dat. De UvA probeert met dit overhaaste beleid, met volledig ongegronde redenen, de studenten in een kwaad daglicht te stellen. Zij probeert moedwillig een wig te drijven tussen studenten aan de ene kant en docenten en medewerkend personeel aan de andere kant, zodat de studenten later gemakkelijker de schuld kunnen krijgen van een eventuele schuld; de misgelopen onderzoeksgelden en het voor niets uitbetaalde salaris. Een schuld die de UvA zelf veroorzaakt heeft door het sluiten van de panden. De twee kantooruimtes die DNU geclaimd heeft zouden voor lange tijd leeg komen te staan. Nu de UvA niet de aanteiging kan maken dat protesterende studenten werkzaamheden verhinderen, beroept zij zich op brandveiligheid om onderwijs en onderzoek alsnog stil te leggen.

“Dit zijn de krampachtige pogingen van een bedrijf dat zijn studenten en docenten niet meer begrijpt en de kloof tussen bestuur en ‘onderdanen’ alleen maar groter maakt. We zijn nu samen met docenten aan het kijken naar oplossingen. Wij laten ons niet zomaar tegen elkaar uitspelen,” aldus een woordvoerder van DNU.

Deel: ' Update over kraak Oude Turfmarkt 147 van de UvA tbv kantoorruimte '
Lees ook