Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=418400Toegevoegd (ten opzichte van het overzicht van 17 januari jl.)

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Mensenrechten en Vredesopbouw, Afdeling Goed Bestuur en Vredesopbouw Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 16 juli 2001 Auteur Mette Gonggrijp
Kenmerk DMV/VG-484/01 Telefoon 070-3485337
Blad /3 Fax 070-3485049
Bijlage(n) E-mail mette.gonggrijp@minbuza.nl
Betreft Update overzicht mogelijke verkiezingswaarneming

Zeer geachte Voorzitter,

Hierbij treft u, mede namens mijn collega voor Ontwikkelingssamenwerking, een geactualiseerd overzicht van mogelijke Nederlandse deelname aan verkiezingen in 2001. Een eerste overzicht ging u toe op 17 januari jl.. Dit overzicht is opgesteld op basis van de richtlijnen zoals vermeld in mijn notitie over 1997 (kamerstukken 1996-1997, 25 223, nr1) en in mijn brief dd 25 oktober 1999 aan de Tweede Kamer. Reeds gehouden verkiezingen zijn niet in het overzicht opgenomen.

Uiteindelijke waarneming zal afhangen van afstemming in internationaal kader en of er een uitnodiging tot waarnemen wordt ontvangen. Daarnaast hangt de uiteindelijke keuze om waar te gaan nemen af van politieke ontwikkelingen.

Zimbabwe by-elections: er worden op korte termijn geen by-elections verwacht.

Guinee Bissau: lokale verkiezingen staan (vooralsnog) gepland voor eind 2001. Nadere informatie volgt zodra beschikbaar.

Zambia: presidents/parlementsverkiezingen staan (vooralsnog) gepland voor oktober/november 2001. Nadere informatie volgt zodra beschikbaar.

Honduras: presidents/parlementsverkiezingen staan (vooralsnog) gepland voor november 2001. Nadere informatie volgt zodra beschikbaar.

Nicaragua: presidents/parlementsverkiezingen staan (vooralsnog) gepland voor november 2001. Nadere informatie volgt zodra beschikbaar.

Palestijnse gebieden: lokale en nationale verkiezingen vooralsnog niet in zicht.

Servië: presidentsverkiezingen vinden waarschijnlijk plaats in 2002 (wellicht worden deze verkiezingen vervroegd). Nadere informatie volgt zodra beschikbaar.

Belarus: presidentsverkiezingen vinden waarschijnlijk plaats in september 2001. ODIHR heeft echter nog geen advies inzake internationale waarneming uitgebracht. Nadere informatie volgt zodra beschikbaar.

Cambodja: lokale verkiezingen staan gepland voor februari 2002.

Montenegro: parlementsverkiezingen hebben reeds plaatsgevonden (april 2001). Nederland heeft waarnemers gestuurd. Mogelijk vindt er een referendum plaats over onafhankelijkheid in 2002. Nadere informatie volgt zodra beschikbaar.

Bangladesh: algemene verkiezingen staan vooralsnog gepland voor mid oktober 2001. Nadere informatie volgt zodra beschikbaar.

Georgië: lokale verkiezingen staan vooralsnog gepland voor november 2001. Nadere informatie volgt zodra beschikbaar.

Kosovo: algemene verkiezingen staan gepland voor 17 november 2001. Nadere informatie volgt zodra beschikbaar.

De Minister van Buitenlandse Zaken

J.J. van Aartsen

Kenmerk DMV/VG-484/01
Blad /1

===

Deel: ' Update van Aartsen overzicht mogelijke verkiezingswaarneming '
Lees ook