VOOR ONMIDDELIJKE PUBLICATIE

Purmerend 13 juli 1999 20.30 uur.

UPGRADE VAN A2000 MAILPLATFORM VEROORZAAKT GROTE PROBLEMEN BIJ DE GEBRUIKERS.

In tegenstelling tot de uitspraken van een voorlichter van A2000, is de migratie van de mailservers van A2000 problematisch verlopen.

De AGVK (A2000 Gebruikers Vereniging Kabelinternetters) heeft honderden klachten ontvangen over verdwenen e-mail (lost in space). Gebruikers konden hun mailbox dagenlang niet bereiken, en in een groot aantal gevallen is mail zelfs teruggestuurd naar de verzender met de mededeling dat een betreffende mailbox niet bestond. Zelfs nu (1 week na het begin van de migratie) is het voor een groot aantal abonnees nog steeds niet mogelijk delen van hun e-mail op te halen.

De AGVK verschilt duidelijk van mening met de woordvoerder van A2000, die in een perscommentaar stelt dat er nauwelijks problemen zijn.

De AGVK heeft naar aanleiding van eerdere incidenten A2000 dringend, per aangetekend schrijven, voorafgaande aan de start van het mail migratie project geadviseerd om het migratietraject uit te stellen en vooraf een goede voorlichting te geven over de mogelijke te verwachten problemen. De response van A2000 bestond uit een e-mail naar alle abonnees. In deze e-mail werd naast een schending van de privacy regels, melding gemaakt van de mogelijkheid dat de mailbox enkele minuten onbereikbaar kon zijn en dat het ophalen van de mail vertraging zou kunnen ondervinden. Helaas heeft A2000 gemeend de migratie te moeten doorzetten met het bekende resultaat. Niet alleen zijn de mailservers voor de gebruikers dagenlang onbereikbaar geweest, maar ook bij het overzetten van de mailboxen naar de nieuwe server zijn een onbekend aantal mailboxen schijnbaar gewist doordat de inhoud van de mailbox tijdelijk is achtergebleven op de oude mailserver. Dit probleem zou inmiddels opgelost moeten zijn.

De gevolgen van deze mailserver upgrade en de daarmee gepaard gaande problemen zullen nog dagenlang doorwerken. Tientallen, zoniet honderden, gebruikers zijn hun abonnement op zogenaamde mailinglijsten kwijt doordat de berichten uit deze mailinglijsten niet bij de mailbox van de gebruikers afgeleverd konden worden. Indien dit een aantal dagen achter elkaar gebeurt, zal de desbetreffende gebruiker automatisch van de mailinglijst verwijderd worden, dit om vervuiling van de mailinglijsten te voorkomen.

A2000 deelde de AGVK mee dat er geen compensatie zal worden gegeven aan de gebruikers voor de periode dat de e-mail voorzieningen niet beschikbaar waren. Deze beslissing is door A2000 gemaakt op basis van de informatie die op maandagavond 12 juli 1999 beschikbaar was. Hierbij wordt er door A2000 geen onderscheid gemaakt tussen de particuliere en zakelijke gebruiker. Wel zal A2000 directeur Peter Reinartz alle abonnees een persoonlijke brief sturen inzake deze problemen.

A2000 stelt dat de mail omgeving momenteel correct functioneert, er is echter nog een achterstand van ca 40.000 berichten welke nog verwerkt moeten worden. De technische staf volgt het functioneren van de mail afhandeling nauwgezet om een goede balans te crekren tussen het afhandelen van deze berichten en het normale e-mail verkeer.

Naar aanleiding van bovengenoemde antwoorden door A2000 zal de AGVK namens haar leden bij A2000, conform de NLIP klachtenregeling, een officikle klacht indienen over de volgende punten:
niet beschikbaar zijn van de e-mail voorziening gedurende meerdere dagen het niet in acht nemen van de privacy van haar abonnees in e-mail berichten.

Einde bericht.

U kunt voor nadere informatie contact opnemen met; Franwin Hooglander
Voorzitter AGVK
Telefoon: 0299 413781
GSM: 0622 521 620
Homepage: http://agvk.a2000.nl
Email: AGVK@A2000.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Upgrade A2000 mailplatform veroorzaakt grote problemen '
Lees ook