Gemeente Den Haag


2 november 1999

URBAN-gelden goed voor 35 nieuwe projecten

URBAN-geld is in het jaar 2000 goed voor de start van 35 nieuwe projecten in de Schilderswijk. Het gaat hierbij om een investering van f 41.8 miljoen waarin opgenomen de co-financiering van f 27 miljoen door de gemeente. Een deel van dit geld is bestemd om ruim 35.000 m2 bedrijfsruimte te realiseren. Een belangrijk doel van het URBAN- programma Schilderswijk, het terug brengen van 50.000 m2 bedrijfsruimte in de wijk e.o. wordt hiermee bereikt. De toewijzing van ruim f 14.8 miljoen aan de 35 projecten betekent dat het gehele budget van het Europese URBAN-programma in de Schilderswijk is gekoppeld aan projecten. Het programma omvat nu 75 projecten die een URBAN- bijdrage ontvangen, inclusief de nieuwe projecten.

De totale-investering in de Schilderswijk via het URBAN-programma bedraagt f 76,2 miljoen waarvan de gemeente f 48 miljoen voor haar rekening neemt, het Rijk f 16.8 miljoen bijdraagt en de Europese Commissie goed is voor f 11.4 miljoen. De projectvoorstellen worden door het college van b&w in het Voortgangsbericht URBAN NAJAAR 1999 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Maatregel 1 van het Europese URBAN-programma omvat het creëren van Ruimte voor bedrijvigheid en vormt n van de hoofdpeilers van de aanpak. Zeven van de 35 nieuwe projecten realiseren in de komende jaren 35.000 m2 bedrijfsruimte in de Schilderswijk. De herontwikkeling van de oude HTM-garage aan de Fruitweg en van het gebouw in het Bedrijvenkwadrant De Verademing levert 17.000 m2. De nieuwbouw van bedrijfsruimten aan de Jacob Catsstraat, het Miereven/Vennehont, de Vaillantlaan (blok 8), ventweg De Heemstraat en op het AT&T-bedrijventerrein zorgen voor de resterende 18.000m2. Daarnaast zullen ruim 800 deelnemers gebruik maken van de scholingsmogelijkheden van projecten binnen de overige vier maatregelen van het programma . Het gaat onder meer om scholing jongeren t.b.v. Buurtbeheer, scholing Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse jongeren (de Gids), uitbreiding Opstapproject basiseducatie voor ouders, promotie technische beroepen en het vervolg project Spelen, Leren en Werken met Chemie. De integrale aanpak van het URBAN-programma Schilderswijk, onderdeel van het Grotestedenbeleid (GSB) geeft goede resultaten en wordt gecontinueerd. Per 1 januari 2002 eindigt het URBAN-programma Schilderswijk. Het is niet meer mogelijk om aanvragen voor URBAN-geld in te dienen.

Deel: ' URBAN-gelden voor nieuwe projecten Schilderswijk Den Haag '
Lees ook