Gemeente Ede

Urgentiecommissie wijst 136 woningen toe

De Urgentiecommissie Ede heeft vorig jaar 185 verzoeken behandeld om urgentie bij het verkrijgen van woonruimte in de gemeente. Daarvan zijn 136 verzoeken ingewilligd. In totaal is 17% van de vrijgekomen huurwoningen in 2002 met urgentie verhuurd. Dit blijkt uit het jaarverslag van de commissie.

In het jaarverslag doet de Urgentiecommissie het college van B. & W. een aantal aanbevelingen om sneller te voorzien in woonruimte bij acute huisvestingsnood. Het college neemt deze aanbevelingen over. Mensen die een ernstig huisvestingsprobleem hebben, kunnen bij de Urgentiecommissie een aanvraag om urgentie doen. De commissie kan er dan voor zorgen dat er met voorrang een huurwoning wordt toegewezen. Een urgentie is mogelijk als er ernstige problemen zijn op medisch, sociaal of financieel gebied. Daarnaast kunnen ook de woon-werkafstand, echtscheiding of een gedwongen ontruiming een belangrijke rol spelen bij het krijgen van voorrang op een huis. De Urgentiecommissie Ede bestaat uit een voorzitter, een arts en een maatschappelijk werker. Zij worden bijgestaan door twee adviseurs: één van de gemeente en één van woningcorporatie Woonstede.

185 Verzoeken
In het jaarverslag 2002 van de Commissie worden cijfers gegeven over het aantal aanvragen en de behandeling van deze aanvragen. In de twintig bijeenkomsten van dit jaar heeft deze onafhankelijke commissie 185 verzoeken om urgentie behandeld. Hiervan kregen er 136 een woonurgentie. Hierdoor is ruim 17% van de vrijkomende huurwoningen aan mensen met een urgentie verhuurd. De meesten krijgen een huis in één van de hoogbouwflats in Ede.

Echtscheiding
Echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn, blijkt voor het grootste gedeelte van de aanvragen de reden voor een urgentie. Opvallend is verder dat het aantal aanvragen vanwege teveel mensen in een woning de laatste jaren sterk is gegroeid. Drie groepen met een geheel eigen problematiek zijn remigranten, campingbewoners en dak- en thuislozen. Het aantal aanvragen op grond van medische omstandigheden blijft de laatste jaren constant laag.

Aanbevelingen
De commissie heeft aanbevelingen gedaan. Het college van burgemeester en wethouders neemt deze aanbevelingen over. De belangrijkste zijn het niet langer van toepassing verklaren van de indicatie 'economisch urgent', behalve als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden; de beoordelingscriteria rond de indicatie 'echtscheiding/verbroken samenwoning' aan te scherpen en de betrokkenheid bij het urgentiesysteem van de secretaris van de commissie en medewerkers van Woonstede te handhaven en waar mogelijk te stimuleren. Met het overnemen van deze aanbevelingen kan de commissie beter werken en bij acute huisvestingsnood sneller voor woonruimte in de gemeente Ede zorgen.

Deel: ' Urgentiecommissie Ede wijst 136 woningen toe '
Lees ook