Universiteit Twente

Persberichten > Nieuw > 01-25

01-25 27-07-2001

01/25 31 mei 2001

UT biedt bezemklasregeling en herexamentrainingskamp aan

Universiteit Twente helpt `gezakte' VWO-leerlingen

De Universiteit Twente biedt VWO-leerlingen die hun examen op hooguit twee vakken niet gehaald hebben, de mogelijkheid alvast een studie aan de UT te beginnen. Hiertoe wordt voor de duur van één jaar een zogenaamde bezemklas in het leven geroepen. De regeling geldt alleen voor de leerlingen die dit jaar als laatsten examen hebben gedaan volgens de oude examenprogramma's. Tijdens intake-gesprekken wordt de gemotiveerdheid van de leerlingen bepaald en wordt een contract opgesteld waarin de inspanningsverplichtingen van zowel leerlingen als UT wordt vastgelegd. De UT biedt deze mogelijkheid op verzoek van enkele scholen voor voortgezet onderwijs. Voor de betrokken leerlingen biedt het UT-aanbod de mogelijkheid hun studie alvast te beginnen zonder eerst nog een heel jaar een volledig VWO-programma nieuwe stijl te moeten doorlopen.

De betrokken leerlingen kunnen via de bezemklas in het studiejaar 2001-2002 alvast programma-onderdelen uit de UT-opleiding van hun keuze volgen, terwijl zij gelijktijdig studeren om hun ontbrekende vakcertificaten voor het VWO-diploma te halen. De leerlingen krijgen op de UT de status van `cursist' en de behaalde studieresultaten worden bij de definitieve inschrijving aan de UT (1 september 2002) omgezet in vrijstellingspunten die meetellen voor het propedeutisch examen.
De UT werkt bij met deze bezemklasregeling samen met de Saxion Hogeschool Enschede -die een vergelijkbare regeling aanbiedt voor HAVO en VWO- en het ROC Oost Twente, dat de verzorging van de VWO-lessen voor zijn rekening neemt.

Herexamentrainingskamp
Naast de bezemklasregeling biedt de Universiteit Twente VWO-6-leerlingen die een herexamen moeten doen de mogelijkheid een herexamentrainingskamp te volgen op de UT. Dit kamp, dat in navolging van de al enkele jaren succesvolle bijspijkerkampen dit jaar voor het eerst georganiseerd wordt, vindt plaats op de Campus van de UT van zaterdag 16 juni, twee dagen na de landelijke eindexamenuitslagen en duurt tot en met dinsdag 19 juni. De landelijke herexamens vinden plaats op woensdag 20 juni a.s.

Eindexamensite
De UT heeft leerlingen ook tijdens hun examentijd via het Internet geholpen. De eindexamensite van de Universiteit Twente i.s.m. LAKS en Roadside (www.eindexamen.nu) werd vanaf de start van de examens bijna 350.000 maal bezocht. Op topdagen werden zo'n 45.000 bezoeken afgelegd. Het totaal aantal hits bedraagt bijna 15 miljoen! Om de grote drukte aan te kunnen, moest de UT al op de eerste dag van de examens extra servers bijplaatsen.

Zoekwoorden:

Deel: ' UT biedt bezemklasregeling en herexamentrainingskamp aan '
Lees ook