Universiteit Twente


PB 99/94 14 oktober 1999

'Membraantechnologie en Schone Technologie' richt zich vooral op water

UT start nieuwe leerstoel in Friesland

De Universiteit Twente heeft sinds 1 oktober een nieuwe leerstoel 'Membraantechnologie en Schone Technologie'. Het is een bijzondere leerstoel, omdat hij gefinancierd wordt door het bedrijfsleven in Friesland en omdat het onderzoek zal plaatsvinden in Friesland. Dr. ing. M.H.V. (Marcel) Mulder is benoemd tot bijzonder (deeltijd)hoogleraar op de nieuwe leerstoel. Mulder blijft daarnaast werkzaam als universitair hoofddocent bij de vakgroep Membraantechnologie.

De UT onderhoudt nauwe banden met Friesland. De universiteit heeft een dependance in Leeuwarden en opende vorig jaar een centrum voor milieutechnologie in Franeker. Het initiatief voor de nieuwe leerstoel is genomen door een Fries platform op het gebied van milieu en waterkwaliteit, waarin vertegenwoordigers van de overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven participeren. Zij voerden al geruime tijd gesprekken om in Friesland iets te doen op het gebied van milieutechnologie en water. Uiteindelijk is er gekozen voor een leerstoel membraantechnologie. Het onderzoek gaat zich onder andere richten op de waterzuivering; een terrein waarop Friesland zich nu al manifesteert. Daarnaast zal het onderzoek zich richten op schone technologie en gesloten systemen. De leerstoel wordt gefinancierd door het Waterleidingbedrijf Friesland en NUON en er zijn subsidies van de provincie Friesland, Friese bedrijven en de stichting Universiteitsfonds Twente. De betrokkenen stellen zich garant voor vijf jaar, maar willen de leerstoel ook daarna continueren.

Op dit moment is er geld voor twee promovendi, waarvan de één zich waarschijnlijk gaat bezighouden met gesloten watersystemen binnen een industrie en de ander met membraan-bioreactoren. Het onderzoek zal vooral plaatsvinden in Friesland, zoals bij het Van Hall-instituut te Leeuwarden, en een belangrijke taak voor Mulder wordt het slaan van een brug tussen de UT en Friesland. De nieuwe hoogleraar wil ook middelen aanboren om ander onderzoek op te zetten op beide locaties. Verder wil hij een duidelijke identiteit geven aan het milieutechnologie-onderwijs bij Chemische Technologie aan de UT. De prioriteit ligt echter bij het onderzoek.

Fries platform

Mulder: "Ik ben goed ingewijd in membranen. Deze technologie heeft een zeer grote potentie binnen het milieugebied en daarom ben ik benaderd om via dit Friese platform inhoud te geven aan de nieuwe leerstoel". Officieel heet de leerstoel 'Milieutechnologie in het bijzonder Membraantechnologie'. De hoogleraar wil er echter 'Membraantechnologie en Schone Technologie' van maken.

"Het eerste dat ik ga doen is het volgen van een korte cursus Fries", vertelt de in Enschede geboren en getogen Mulder. Na de HBS heeft hij in Hengelo HTS Chemie gedaan. Vervolgens is hij in militaire dienst gegaan en ging hij voor de firma Wafilin membranen ontwikkelen bij de UT (toen nog THT): "Die ontwikkeling was toen pas gestart". Na een studie Chemie in Utrecht keerde hij terug in Twente, waar hij in 1983 promoveerde op een onderzoek naar de scheiding van alcohol van water door middel van membraantechniek. Sindsdien werkt hij bij de 'werkeenheid' Membraantechnologie; eerst als wetenschappelijk medewerker, later als universitair docent en sinds 1992 als universitair hoofddocent.

Mulder blijft ook na zijn aanstelling als hoogleraar voor het grootste van de week werkzaam bij Membraantechnologie: "Onze vakgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling en het gebruik van synthetische membranen voor allerlei scheidingen. Dat kan een scheiding van vloeistof zijn, bijvoorbeeld voor drinkwaterbereiding, maar ook luchtscheiding zoals stikstof van zuurstof. We scheiden grotere moleculen uit oplossingen, maar ook moleculen die even groot zijn of die heel erg op elkaar lijken. De meeste membranen die we ontwikkelen zijn gebaseerd op polymeren. Maar we maken ook vernuftiger membranen, waarbij we gebruik maken van specifieke moleculen of carriërs die in staat zijn één deeltje uit een brei te pakken en de rest er in te laten zitten. Aanvankelijk deden we alleen materiaalonderzoek, maar de laatste tijd gaan we ook meer richting procestechnologie en toepassing op grotere systemen. En dat laatste sluit goed aan bij de nieuwe leerstoel."

Contactpersoon Voorlichting: drs. B. Meijering, tel. (053) 489 4385, e-mail: b.meijering@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' UT Leerstoel Membraantechnologie en Schone Technologie '


Lees ook