Universiteit Twente


99/25 17 maart 1999

Vanwege grote verdienste voor beleidswetenschap en bestuurskunde

UT-rector Frans van Vught krijgt eredoctoraat in Gent

Rector Magnificus prof.dr. Frans van Vught van de Universiteit Twente krijgt op vrijdag 19 maart een eredoctoraat van de Universiteit Gent in België. Deze universiteit viert op die dag haar dies natalis, ter gelegenheid waarvan Van Vught ook de feestrede 'Van Plato tot Internet' uitspreekt. De UT-bestuurder en hoogleraar Beleidswetenschap krijgt zijn eredoctoraat vanwege zijn 'belangrijke invloed op de ontwikkeling van de bestuurskunde en de beleidswetenschap'.

Prof.dr. Frans van Vught is sinds 1997 Rector Magnificus van de Universiteit Twente. Daarnaast doceert hij Beleidswetenschap aan dezelfde universiteit. Het is voor zijn 'belangrijke invloed op de wetenschap van beleid en bestuur' dat de Universiteit Gent heeft besloten hem een eredoctoraat toe te kennen. Van Vught is daarbij in goed gezelschap, met gelauwerden van andere gereputeerde instituten zoals MIT (Massachusetts Institute of Technology) in de VS. Zijn promotor op 19 maart is prof. Van Hooland.

Initiator

De Universiteit Gent roemt vooral zijn rol als initiator, oprichter en eerste wetenschappelijk directeur van de Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde. Maar ook de meer dan 30 boeken en 250 artikelen illustreren zijn wetenschappelijke inbreng. De fundamentele analyse die Van Vught heeft ontwikkeld van de mogelijkheden en beperkingen van toekomstverkenningen, wordt nog steeds wijd en zijd toegepast en beïnvloedt het toekomstgerichte denken in beleids- en managementprocessen.

Loopbaan

Prof. Frans A. van Vught (1950), die in Utrecht Stads- en Regionale Planning en Sociologie studeerde, was vervolgens enkele jaren verbonden aan verschillende Amerikaanse universiteiten. Daarna promoveerde hij in Twente tot doctor in de Beleidswetenschap en de Bestuurskunde. Voordat hij in 1997 aantrad als Rector Magnificus van de UT was hij hoogleraar in Leiden en hoogleraar-directeur van het Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijs Beleid (CHEPS) van de UT. Ook richtte hij in 1992 in Twente de Nederlandse Onderzoekschool voor de Bestuurskunde op.

Van Vught is lid van de invloedrijke University Grants Committee in Hong Kong en van de Nederlandse Onderwijsraad. Regelmatig adviseert hij onderwijsministeries wereldwijd, en maakt hij analyses voor bijvoorbeeld UNESCO, OESO en de Wereldbank. Daarnaast is hij onder meer bestuursvoorzitter van de Stichting WeTeN voor wetenschap- en techniekeducatie, en van het ITC, het International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, een internationaal opleidingsinstituut dat ook in Enschede is gevestigd.

Contactpersoon Voorlichting: ir. Wiebe R. van der Veen, telefoon (053) 489 42 44, e-mail w.r.vanderveen@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' UT-rector Frans van Vught krijgt eredoctoraat in Gent '
Lees ook