Leidschendam, 21 september 1999.

Utbreiding activiteiten in Frankrijk.

Fugro heeft twee intentieverklaringen getekend die zullen leiden tot vergroting van haar activiteiten in Frankrijk. Wanneer de beide transacties zijn afgerond, neemt Fugro een vooraanstaande positie in Frankrijk in op het terrein van geotechniek op het land, met een landelijke dekking door middel van zeven kantoren.

SicSol (een dochtervennootschap van Fugro in Frankrijk) heeft een intentieverklaring ondertekend met Infrasol Esco, gevestigd te Montpellier, met als doel de overname door Sicsol van activa van Infrasol Esco, bestaande uit onder meer zeven boorinstallaties. Tevens wordt het klantenbestand overgenomen. De door deze transactie toegevoegde omzet zal ongeveer 1,8 miljoen bedragen op jaarbasis.

Fugro Holding France S.A. heeft een intentieverklaring ondertekend met als doel de acquisitie van SA SORES (Société de Reconnaissance des Sols et dEtudes Geotechniques et Routières) gevestigd in Toulouse. SORES biedt geotechnische diensten aan bestaande uit onder meer boren, laboratoriumonderzoek en advieswerk. Het bedrijf bezit 15 boorinstallaties en een testlaboratorium voor grond en bouwmaterialen. Er werken 85 medewerkers en de jaaromzet bedraagt ongeveer 14 miljoen.

Vliegveld San Francisco

Sinds de publicatie van het halfjaarbericht is Fugro, in samenwerking met Moffat & Nichol Engineers, uitgekozen om onderzoek te verrichten voor de ontwikkeling van een nieuw vliegveld in zee bij San Francisco. De omzet uit eigen diensten in de eerste fase van de opdracht bedraagt voor Fugro ongeveer vijf miljoen gulden en het project zal in de komende maanden door de in de Verenigde Staten samenwerkende Fugro bedrijven worden uitgevoerd.

Voor nadere informatie:

Fugro N.V.

Ir. K.S. Wester, Directeur

Tel: 070 3111 422

Fax: 070 3202 703

Deel: ' Utbreiding activiteiten Fugro in Frankrijk '
Lees ook