Provincie Utrecht

Persbericht
1000159200

Provincie brengt potentieel gevaarlijke kruispunten in beeld

De provincie Utrecht brengt jaarlijks de gevaarlijke kruispunten op het provinciale wegennet in kaart. Deze kaart met Blackspots en VerkeersOngevallenConcentratiepunten (VOCs) wordt gebruikt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het verkeersveiligheidsbeleid. Omdat de provincie nog meer pro-actief wil inspelen op het verbeteren van de verkeersveiligheid is nu ook een overzicht gemaakt van potentiële blackspots en -VOCs. Doel van deze nieuwe kaart is een goed beeld te krijgen van de kruispunten die wel gevaarlijk zijn, maar volgens de officiële definitie niet in aanmerking komen voor een studie.

Het is de bedoeling om van de potentiële blackspots en VOCs een korte analyse te maken waarmee inzicht wordt verkregen in de oorzaak van de ongevallen. Het resultaat kan zijn dat door een eenvoudige beheermaatregel, zoals het plaatsen van extra borden, het aantal ongevallen afneemt. Zo kan gedeeltelijk voorkomen worden dat deze punten een blackspot of een VOC worden. "We werken als provincie hard aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op onze wegen, bijvoorbeeld door deze duurzaam veilig in te richten. Het zou heel mooi zijn als we met deze nieuwe aanpak het aantal blackspots en VOCs nog verder terug kunnen brengen", aldus gedeputeerde Kok.

Verschil in kaarten
Het verschil tussen de blackspot/VOC-kaart en de potentiële blackspot/VOC-kaart zit in het aantal ongevallen met letsel. Blackspots zijn punten waar gedurende een periode van drie achtereenvolgende jaren 6 of meer ongevallen met letsel hebben plaatsgevonden. Van een potentiële blackspot is sprake als in een periode van drie achtereenvolgende jaren 4 of 5 ongevallen met letsel hebben plaatsgevonden. VOCs zijn locaties waar in een periode van drie achtereenvolgende jaren minimaal 12 ongevallen, waarvan minder dan 6 ongevallen met letsel hebben plaatsgevonden. In geval van een potentiële VOC gaat het over een zelfde periode waarin 9, 10 of 11 ongevallen zijn gebeurd, waarvan minder dan 4 met letsel.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Astrid Schoon, 030 - 258 3713 of per e-mail:
Astrid.schoon@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Utrecht brengt potentieel gevaarlijke kruispunten in beeld '
Lees ook