Provincie Utrecht


Persbericht
18 mei 1999

PROVINCIE GAAT STEDELIJKE VERNIEUWINGSOPGAVE IN BEELD BRENGEN

De provincie Utrecht wordt budgethouder voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor de gemeenten, met uitzondering van de gemeente Utrecht. Voor de invulling van het budgethouderschap is het noodzakelijk een goed en vooral vergelijkbaar beeld te hebben van de stedelijke vernieuwingsopgave van de gemeenten in de provincie. Op dit moment ontbreekt dat beeld. GS besloten daarom een onderzoek te laten doen naar de stedelijke vernieuwingsopgave in de provincie.

Afstemming en bundeling van beleid
Het rijk wil komen tot een betere afstemming en bundeling van beleid en geldstromen voor de grote steden. Bij het ISV gaat het om de uitwerking voor de leefomgeving op de onderdelen wonen, milieu, ruimte en fysieke condities voor economische activiteiten. Het ISV moet in het jaar 2000 van start gaan.
Voor de verdeling van het budget moeten de provincies onder andere een beleidskader vaststellen, binnen de grenzen van het rijksbeleid. Het beleidskader is de inhoudelijke toetssteen voor zogenaamde gemeentelijke ontwikkelingsprogramma's. De ontwikkelingsprogramma's moeten de vernieuwingsopgave in beeld brengen voor vijf jaren, met een doorkijk naar de daarop volgende vijf jaren. In het concept-wetsontwerp Stedelijke Vernieuwing wordt van de provincies verlangd dat zij bij de verdeling van het budget rekening houdt met de aard en omvang van de stedelijke vernieuwingsopgave in de gemeenten. Genoemd onderzoek moet dit in beeld brengen. Overleg met de gemeenten maakt deel uit van het onderzoek.
(Voor informatie: Marja van Buuren, actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 07)

Deel: ' Utrecht brengt stedelijke vernieuwingsopgave in beeld '
Lees ook