Provincie Utrecht

Persbericht

Provincie Utrecht levert stimuleringsbijdrage voor Stichting Moestuin Projecten Maarschalkerweerd

11-2-2003
De provincie Utrecht kent een bedrag van 42.000 toe aan het project Moestuin Maarschalkerweerd. Het project voldoet aan de doelstellingen en criteria van het stimuleringsbudget plattelandsondersteuning en het krediet Zorg en krijgt daarom ondersteuning.

Het project Moestuin Maarschalkerweerd ontwikkelt aan de oostkant van Utrecht op de plek waar voorheen de stadskwekerij lag een biologisch tuinderijbedrijf. De belangrijkste doelstelling van het project is arbeidsintegratie van mensen met een functiebeperking en publieksvoorlichting over biologische landbouw en streekeigen gewassen.
De deelactiviteit publieksvoorlichting sluit aan bij de provinciale doelstellingen voor bevordering van biologische landbouw en verbetering van de relatie tussen stad en platteland. De deelactiviteit arbeidsintegratie sluit aan bij de provinciale doelstelling van maatschappelijke participatie en arbeidsintegratie.

De provinciale bijdrage dient voor de bouw en inrichting van een voorlichtingscentrum en het inrichten van een tuin voor educatie over biologische landbouw en cultuurlandschap.

De Stichting Moestuin Projecten is op 1 september 2002 met het project gestart. De realisatie van de voorlichtingsruimte en de demonstratietuin loopt van januari 2003 tot begin 2004.

Meer informatie: Els Hofman, telefoon 030-258 33 25 of Els.Hofman@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Utrecht levert stimuleringsbijdrage voor Stichting Moestuin Projecten '
Lees ook