Provincie Utrecht

Persbericht

Provincie maakt eerste selectie wijken voor proefproject Nieuw wonen

13-2-2003
De provincie heeft in eerste instantie drie bestaande woonwijken geselecteerd die in aanmerking kunnen komen als pilot voor een levensloopbestendige wijk.

Een van de tien projecten op de provinciale Agenda 2010 is het project Nieuw wonen. Met dit project wil de provincie ervaring opdoen met wijken die voor bewoners van alle leeftijden en leefstijlen geschikt zijn. De wensen en verlangens van bewoners lopen immers vaak sterk uiteen.

Eind vorig jaar heeft de provincie alle Utrechtse gemeenten uitgenodigd om ideeën in te dienen voor de herstructurering van bestaande wijken of de aanleg van nieuwe woonwijken die nieuw wonen door de generaties heen waar kunnen maken. Negen gemeenten reageerden op de oproep. Amersfoort, Maarssen, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Veenendaal, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben een of meer wijken voorgedragen voor de pilot.

Het projectteam heeft uit de voorgedragen projecten in eerste instantie drie bestaande wijken geselecteerd, die voldoen aan de criteria. Dat zijn Maarssen-Dorp, Ondiep (Utrecht) en Zeist-West. De komende week gaat de selectiecommissie op bezoek in deze wijken. Op 26 februari wordt bekend gemaakt op welke wijk(en) de keus gevallen is.

Meer informatie: Karin Obdeijn, telefoon 2192 of Karin.Obdeijn@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Utrecht maakt eerste selectie wijken voor proefproject Nieuw wonen '
Lees ook